Ardex 8+9 LW -vedeneristysmassa

Vedeneristys on kehittynyt roimasti

Vedeneristys on osa märkätilojen rakennetta. Sen tehtävänä on estää veden tunkeutuminen rakenteisiin, kun tilan pinta kastuu esimerkiksi suihkun yhteydessä. Vuonna 2000 voimaan astuneet sertifioinnit märkätilassa käytettäville tuotteille ja materiaaleille ovat taanneet sen, että märkätilan vedeneristys ja sen laatu on kehittynyt roimasti aiemmasta.

Märkätila-asentajien tulee suorittaa Märkätila-asentajan henkilösertifikaatti -koulutus ja hakea VTT:n hyväksymä henkilösertifikaatti. Tämä kokonaisuus on kehittänyt merkittävästi myös märkätilojen rakentamisen työtapoja, järjestystä ja laatua.

Hyvä kehityssuunta on aina positiivinen asia. Samalla ei sovi unohtaa, että meillä on vielä paljon vanhaa, saneeraamatonta rakennuskantaa, jossa vedeneristyksen hyvä laatu ja jopa sen olemassaolo ovat epävarmoja asioita.

Hankala vedeneristys vai tietoinen riskinotto?

Asuntokaupan yhteydessä suurimpia huolenaiheita onnistuneiden kauppojen tiellä tuntuu olevan kohteen mahdollinen kosteusvaurio. Koska kuntotarkastus perustuu asiantuntijan tekemään, rakenteita rikkomattomaan tarkastusmenetelmään ja pintakosteusmittaukseen, tarvitaan lisäksi rakenneavaus /-avauksia, mikäli asiantuntija arvioi rakenteessa olevan vaurioitumisen riski.

Rakenneavauksia ei tehdä varmuuden vuoksi tai vedeneristeen olemassaolon varmistamiseksi. Vedeneristeen olemassaolon varmuudeksi tulee olla asennuspöytäkirja. Avauksella nähdään, missä tilassa avatun kohdan rakenteet ovat. Jotta kaikki mahdolliset rakenteet saadaan näkyviin, tulee avaus tehdä riittävässä laajuudessa.

Märkätilojen kohdalla suositeltuja rakenneavauksia tehdään harvemmin, erityisesti, jos kyseessä on toimiva ja siisti märkätila. On ymmärrettävää, ettei mahdollista vedeneristettä haluta rikkoa, koska tämä tarkoittaisi samalla tilan remontointia, ei pelkkää avauksen paikkauskorjausta. – Näin kuitenkin kohteeseen jää epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa; Jos kosteutta on päässyt märkätilasta rakenteisiin, tarkoittaa remontointi tässä laajempaa työmäärää vaurioituneiden rakenteiden vuoksi.

Kuntotarkastaja suosittelee, viranomainen määrää

Kuntotarkastaja voi ainoastaan suositella vedeneristyksen tarkempaa tutkimista rakenneavauksella. Vaikka mieli ehkä tekisikin antaa tällainen ”määräys” aiheesta, vain viranomainen voi antaa määräyksiä esimerkiksi vakavan terveyshaitan poistamiseksi tms. Kuntotarkastajan suositus jää omistajan harkintaan – ryhtyykö toimenpiteisiin vai ei.

Vakuutusyhtiöiden käytännöt, jos vedeneristystä ei ole

Kunkin ajankohdan vallitseva rakennustapa määrittää niitä rakenteita, joita märkätiloissa kulloinkin on toteutettu. Niinpä kuntotarkastuksilla havaitaankin yleisesti märkätiloja, joiden vedeneristeinä on pidetty aikanaan pelkkää laatoitusta. Kosteusvaurioiden korjauskulujen korvaamisessa vakuutusyhtiöt pidättäytyvät linjassa, että korvaus maksetaan vain aikaisempaan tasoon. Tällöin uusia vedeneristystöitä ja eristeitä ei yleensä korvata. Vakuutukset korvaavat yleensä vain äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot. Virheelliset asennukset ja pitkäaikaiset vauriot jäävät korvauksen ulkopuolelle. Muista tarkastaa vakuutusehdot!

Edellisen seikan vuoksi olisi hyvä aina selvittää vedeneristys ja sen tilanne, vaikka kyseessä olisikin ”vain kuntotarkastajan suositus”. – Mitä yksityiskohtaisemmin tunnemme tarkastuksen kohteen, sitä tarkemmin voimme määritellä sen kunnon, arvon sekä tulevat kustannukset.

Jatkotutkimussuositus tulee aina perustella. Vedeneristyksen kohdalla perusteluna on se, että eristyksen puuttuminen nostaa kosteusvaurion olemassaolon riskiä ja rakenteiden piilevien virheiden todennäköisyyttä. On turha ottaa asuntokaupassa tällaista riskiä. – Rakenneavauksella voidaan samalla selvittää mahdolliset kosteusrasitteet tai esimerkiksi rakennusvirheet ja puutteet.

Märkätilan vedeneristys on hankala tarkastettava

Vedeneristyksen olemassaolo pyritään toki tarkastamaan silmämääräisesti märkätilan lattiakaivon sisäreunoilta; näkyykö eristettä ylipäätään. Jos eristettä ei näy, eikä tilan remonteista löydy suunnitelmia, valvontapöytäkirjoja tai mitään muitakaan dokumentteja, ollaan melkoisessa riskitilanteessa.

Mitä vanhemmasta märkätilasta on kyse, sitä todennäköisempää on, että vedeneristettä ei ole, tai sen laatu voi olla huono, asennuksen työmenetelmät ovat myös voineet aiheuttaa vedeneristeen rikkoutumisen. Riskin poistaminen tarkoittaa tässä aina yhtä asiaa: rakenneavaus ja asian selvittäminen.

Summa summarum: vedeneristys on tärkeä osa toimivaa märkätilarakennetta. Kuntotarkastuksella suositeltu vedeneristyksen tarkempi tutkiminen poistaa asuntokaupan riskejä, selvittää mahdollisia asumisterveyshaittoja, määrittää kohteen arvoa ja tulevia remontoinnin sisältöjä sekä budjettia. – Älä siis jätä suositellun vedeneristyksen lisätutkimusta tekemättä!

Katso myös:

Ardex -työohjeet / märkätilat

Vedeneristysohje Kiilto Oy