Tuulettumaton vino yläpohjarakenne, havainnekuva, riskirakenne
Tuulettumaton vino yläpohjarakenne, havainnekuva, riskirakenne

Tuulettumaton vino yläpohja riskirakenteena

Tuulettumaton vino yläpohja on luokiteltu riskirakenteeksi KH-kortissa 90-00394, Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje, 2007.

Puutteellinen rakenteen tuuletus ja esimerkiksi sisäpuolisen höyrysulun puuttuminen ja/tai epätiiveys voi aiheuttaa sisäilman kosteuden tiivistymisen yläpohjarakenteisiin. Vesikatteen alapinnalle tiivistyvä kosteuskin tarvitsee riittävän tuuletusvälin. Tuuletusvälin tulee olla 50–100 mm riippuen tuuletettavan lappeen pituudesta ja jyrkkyydestä. Pidemmällä aikavälillä tuulettumaton vino yläpohja puutteellisine tuulettumisineen aiheuttaa rakenteiden vaurioitumista.

Yleinen rakenne 1950-luvun taloissa

Tuulettumaton vino yläpohjarakenne on yleinen 1950-luvun 1 ½-kerroksisissa omakotitaloissa. Näissä taloissa on yleensä myöhemmin laajennettu yläkerran asumistiloja kylmiin sivutiloihin. Remontoitaessa lämmöneristeet on sijoitettu liian lähelle tai jopa aivan kiinni vesikatteen alapuoliseen laudoitukseen. Tällä on luultavimmin tavoiteltu mahdollisimman optimaalista huonekorkeutta.

Suomen oloissa tuulettumaton vino yläpohja muodostuu ongelmaksi erityisesti runsaslumisten talvien jälkeen. Suuremmilta ongelmilta voitaisiin välttyä, jos katon kuntoa tarkkailtaisiin ja huollettaisiin säännöllisemmin – erityisesti talven jälkeen. Myös katon kaltevuudella on merkitystä ja vaikutusta tilanteeseen. Mitä loivempi katto, sitä suurempi merkitys sen tiiveydellä ja materiaaleilla on katon kunnossa pysymiseen.

Hyvä tuuletus on merkittävä tekijä yläpohjan toimivuudelle. Kun yläpohja tuulettuu hyvin, siirtyy kosteus eristeistä sekä muista yläpohjarakenteista ulos eikä kosteusvaurioita pääse syntymään.

Yläpohjan kuntotutkimus

Tuulettumatton vino yläpohja tutkitaan rakenteita riittävästi avaamalla, jotta tilanne voidaan kartoittaa luotettavimmin.

Rakenneavauksien paikat määritellään aina kohdekohtaisesti. Kuntotutkimuksen yhteydessä voidaan tarpeen mukaan tehdä myös mikrobitutkimus.

Kysy asiantuntijalta

Jos kodissasi on jokin riskirakenne, seuraa sen kuntoa säännöllisin tarkastuksin. Tarkastus voidaan tehdä yleensä vain rakennetta avaamalla. – Ota yhteyttä, jos rakenne epäilyttää.

Tuulettumaton vino yläpohja kuntoon!

Yläpohjan korjaus riippuu rakenneavauksissa selvinneistä havainnoista/tilanteesta. Joskus esimerkiksi vesikaton uusimisen jälkeen tehdyissä tutkimuksissa/rakenneavauksissa on havaittu, että vanhaa rakennetta ei ole lainkaan uusittu. Tuulettumattomuuden ominaisuus on näin jätetty piiloon uuden vesikatteen alle. – Usein tämä paljastuu vasta myöhemmin vauriojälkinä sisäkaton pintamateriaaleissa.

Vesikattoa uusittaessa tulee ensin tarkastaa kaikki yläpohjan rakenteet ja korjata/poistaa havaitut vauriot sekä niiden syyt.