Tietosuojaseloste EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja voimassa olevan
tietosuojalain mukaisesti. Päivitetty 30.3.2019.

Yksityisyys henkilötietojen käsittelyssä

Kuntotarkastaja Lintukangas / kuntotarkastus.info arvostaa yksityisyyden suojaasi; Suojaamme yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi sekä niihin liitettyä informaatioita sopimuksin sekä erilaisin teknisin keinoin. Olemme myös läpinäkyviä ja avoimia kerättävän informaation sekä sen käytön suhteen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Kuntotarkastaja Lintukangas / kuntotarkastus.info asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä ja valtuutetut käsittelijät
Riikka Lintukangas, Äyritie 22, 01510 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Riikka Lintukangas, riikka@kuntotarkastus.info, p. 040 0997 515

Henkilötietojen käsittelijät
Riikka Lintukangas.
Erilliset tietojenkäsittelysopimukset on tehty Ad’eve:n kanssa.

Käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen ylläpitoon, hoitoon, toimituksiin, laskutukseen ja asiakasviestintään liittyvien tehtävien hoitaminen.

Käsittelyn peruste
Tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Kuvaus henkilötietoja sisältävistä ryhmistä asiakasrekisterissä
1. asiakkaat, 2. yhteistyökumppanit

Henkilötietoryhmät
Asiakkaita ei ole luokiteltu henkilötietojensa perusteella. (yksi ryhmä: asiakkaat)

Tietojen poistaminen
Henkilötietoja poistetaan ja päivitetään jatkuvasti kumppanien ja/tai henkilöiden itsensä ilmoitusten perusteella. Rekisteripäivityksille on tehty oma vuosiaikataulu, jolloin rekisterin tietoja päivitetään asiakkaan ja julkisista lähteistä.

Asiakas voi veloituksetta pyytää kirjallisen rekisteriotteen tiedoistaan rekisterin yhteyshenkilöltä. Muutospyynnöt toteutetaan aina heti.

Tietojen kerääminen
Asiakastietoja kerätään saapuvien tilausten ja asiakkaiden antamien tietojen perusteella. Henkilötiedot, joita tässä yhteydessä kerätään, ovat: nimi, kohteen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Tietojen luovuttaminen
Asiakasrekisterin tietoja ei ole luovutettu tässä selosteessa mainittujen tahojen ulkopuolelle.

Yritysten postiosoitteet, sähköpostiosoitteet ja yhteyshenkilöiden nimitiedot voidaan kuitenkin luovuttaa erillisellä sopimuksella kertaluontoiseen tulostukseen esimerkiksi suorapostitusten toteuttamiseksi tai sähköisen asiakaskirjeen toimittamiseksi. Luovutuksesta, tulostuksesta, tietosuojasta ja salassapidosta sekä osoitteiden hävittämisen tavasta tehdään kulloinkin sopimus paino-/tulostus-, postitusyrityksen kanssa. Sähköpostijärjestelmän haltijan kanssa salassapidosta on pysyvä sopimus palvelun haltijan taholta.

Asiakasrekisterin suojaus

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne, joilla on oikeus käsitellä asiakastietoja. Käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana sekä laitteelle että järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on liiketoiminnan toimivuuden kannalta tarpeellista. Asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun asiakas tätä pyytää tai jos markkinointitoimenpiteisiin käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi tai toimimattomaksi/virheelliseksi.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta ajantasaisen lainsäädännön puitteissa. Tämän lisäksi huolehdimme kaikista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistamme, ettei rekisteröidystä säilytetä käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteen sopimatonta, vanhentunutta tai virheellistä tietoa/henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

___