Tietosuojaseloste EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja voimassa olevan
tietosuojalain mukaisesti. Päivitetty 13.10.2020.

Suomen henkilötietolaki (523/1999),

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

Yksityisyys henkilötietojen käsittelyssä

Kuntotarkastaja Lintukangas / kuntotarkastus.info arvostaa yksityisyyden suojaasi; Suojaamme yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi sekä niihin liitettyä informaatioita sopimuksin sekä erilaisin teknisin keinoin. Olemme myös läpinäkyviä ja avoimia kerättävän informaation sekä sen käytön suhteen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Kuntotarkastaja Lintukangas / kuntotarkastus.info asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja valtuutetut käsittelijät
Riikka Lintukangas, Äyritie 22, 01510 Vantaa ja erillisillä sopimuksilla Kuntotarkastaja Lintukankaan työntekijät.

Mikäli rekisteritietojen käsittely ulkoistetaan osittain kolmannelle osapuolelle, takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutenkin asianmukaisesti.

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Riikka Lintukangas, riikka@kuntotarkastus.info, p. 040 0997 515

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelujen toteuttaminen, tuottaminen ja kehittäminen
 • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun, yritystoiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • uudelleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
 • palveluiden markkinointi ja tietojen tilastointi sekä analysointi
 • kumppanuusmarkkinoinnin toteuttaminen

Rekisteri koostuu palveluiden ostamisen kautta saaduista henkilö- ja esim. kiinteistötiedoista. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sekä asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti.

Kerättävä tiedot, yksilöinti

Lomekkeilla, tilausten yhteydessä tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä voidaan kerätä tietoje, kuten:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
 • Mahdollisten asiakasportaaleiden rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot
 • Sivuston ja/tai asiakasportaalin käyttäjän sähköpostiviestit sekä tukipyynnöt ja vastaukset
 • Sivuston ja/tai asiakasportaalin käyttäjän luvat ja suostumukset
 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.
 • Asiakasportaaliin tallennetut kiinteistötiedot, huoltotiedot, rakennuspiirustukset jne. dokumentit

Käsittelyn peruste
Tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun ja asiakkuuteen sekä tarvittaessa erilliseen suostumukseen (esim. messuosastokävijät, markkinointisuostumus).

Rekisteröidyt henkilötietoryhmät
Henkilötieto ryhmät: 1. asiakkaat, 2. kumppaniyrityksien edustajat, 3. yrityksen henkilöstö, 4. tavaran- tai palvelujen toimittajat.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot

 1. Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 3. Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 4. Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla tästä: asiakaspalvelu@kuntotarkastus.info ja/tai perumalla uutiskirje uutiskirjeen alatunnisteen linkistä.
 5. Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 6. Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai kumppanuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 7. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 8. Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Tietojen kerääminen
Asiakastietoja kerätään saapuvien tilausten ja asiakkaiden antamien tietojen perusteella. Kiinteistöjen yksilölliset tiedot, jotka asiakas on tallentanut tai yritys on asiakkaan pyynnöst tallentanut asiakasportaaliin.

Tietojen luovuttaminen tai siirto EU:ssa ja EU:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei ole luovutettu tässä selosteessa mainittujen tahojen ulkopuolelle. Mikäli luovutus tapahtuu esimerkiksi kiinteistön myynnin yhteydessä asiakasportaalissamme, on tästä sovittu kirjallisesti kiinteistön myyjän ja ostajan kanssa. (Koskee kiinteistön tietoja, osoitetta, huoltoja jne.).

Yritysten postiosoitteet, sähköpostiosoitteet ja yhteyshenkilöiden nimitiedot voidaan kuitenkin luovuttaa erillisellä sopimuksella kertaluontoiseen tulostukseen esimerkiksi suorapostitusten toteuttamiseksi. Luovutuksesta, tulostuksesta, tietosuojasta ja salassapidosta sekä osoitteiden hävittämisen tavasta tehdään kulloinkin sopimus paino-/tulostus-, postitusyrityksen kanssa.

Uutiskirjeiden lähettämisessä käytämme yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöistä saat täältä.  Olemme tallentaneet järjestelmään ainoastaan välttämättömimmän tiedon, henkilön sähköpostiosoitteen. Järjestelmästä voi poistua helposti Unsubscribe-linkistä, joka sijaitsee jokaisen vastaanotetun kirjeen alatunnisteessa.

Asiakasrekisterin suojaus

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne, joilla on oikeus käsitellä asiakastietoja. Käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla ja käyttäjätunnuksin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaan tai kumppanin tekemästä tilauksesta ja antamistaan yhteystiedoista sekä verkkolomakkeilta. Lisäksi tietoja saadaan tilausjärjestelmä Vellon ja uutiskirjejärjestelmä Mail Chimpin sekä Survey Monkeyn kautta. Vellon tietosuojaseloste: Vello GDPR: https://vello.fi/static2/img/vello-tietosuojalauseke.pdf

Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on liiketoiminnan toimivuuden kannalta tarpeellista. Asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun asiakas tätä pyytää tai jos markkinointitoimenpiteisiin käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi tai toimimattomaksi/virheelliseksi (uutiskirjejärjestelmän hard and soft bounces tai peruminen).

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta ajantasaisen lainsäädännön puitteissa. Tämän lisäksi huolehdimme kaikista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistamme, ettei rekisteröidystä säilytetä käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteen sopimatonta, vanhentunutta tai virheellistä tietoa/henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Käytämme järjestelmäautomaatioita päätöksentekoon, mikäli uusi henkilö tilaa uutiskirjeemme, käy varausjärjestelmässämme tai kampanjoiden laskeutumissivuilla. Automaattiset sähköpostilähetykset voi torjua kirjeen alareunan linkistä.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Sivustomme, e-julkaisumme, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat, työkirjat, blogipostaukset sekä uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen

Tarkistamme rekisteriselosteen kerran vuodessa, jonka yhteydessä se voi muuttua. Voimme päivittää selostetta myös palveluidemme lisääntyessa, lakimuutoksien johdosta tai esimerkiksi tekstin sujuvoittamiseksi. Näet rekisteriselosteen päivityspäivän selosteen alussa.

___