Saunan rakentaminen kylpyhuoneeseen

Saunan rakentaminen vaatehuoneeseen – haave ja riski

Saunan rakentaminen vaatehuoneeseen tai kylpyhuoneeseen on usean kerrostalossa asuvan himosaunojan haave. Mikä ettei! ­– On kuitenkin hyvä tietää, että löylyttely uudessa saunassa voi olla vastuiden suhteen melko pitkäkestoinen. Tällainen ratkaisu pitää nähdä toki mahdollisuutena, mutta samalla myös riskirakenteena. Sauna nähdään mahdollisuutena myös siksi, että se nostaa asunnon hintaa helposti tuhansilla euroilla.

Saunahaaveesta totta

Huoneistosaunan rakentaminen on sellainen muutostyö, jota asianmukaisesti toteutettuna taloyhtiö ei voi kieltää. Kun siis olet päättänyt toteuttaa haaveesi, kulkee saunan rakentamisen polku taloyhtiössä seuraavan kirjoituksen tapaan.

Saunan rakentaminen vaatehuoneeseen ja esteet

Selvitä heti alkuun, onko rakentamiselle olemassa jotain esteitä? Tällaisia voivat olla mm. sisätilat, jotka on suojeltu muutoksilta. Näitä voi olla erittäin vanhoissa arvokiinteistöissä. Samoin taloyhtiön sähkökapasiteetin riittävyys voi vaikuttaa rakentamiseen, mutta harvemmin. Kannattaa heti alkuun käydä keskustelu teknisen isännöitsijän tai isännöitsijän kanssa.

Luvat, lupamääräykset ja valvonta

Edellisen jälkeen osakas hakee taloyhtiöltä luvan märkätilamuutokseen*. Tässä yhteydessä tulee toimittaa myös tarkemmat rakennussuunnitelmat piirroksineen. Taloyhtiö voi pyytää vielä lisäselvityksiä teknisistä yksityiskohdista varmistaakseen rakennusmääräysten mukaisuuden. Taloyhtiö määrittelee remontille myös valvojan, jonka valvontakulut yleensä remontin tekijä maksaa. – Saunan rakentaminen vaatehuoneeseen onnistuu, kun suunnittelu hoidetaan ammattimaisesti, hyvää rakennustapaa noudattaen ja lupa-asiat ovat kunnossa.

*) Märkätilalla tarkoitetaan tilaa, jossa käsitellään runsaasti vettä ja joka on varustettava lattiakaivolla (mm. pesuhuone ja saunatilat). Keittiö, kodinhoito- ja WC-tila ei ole märkätila.

Milloin rakennuslupa rakennus valvonnasta

Saunan rakentaminen on rakennusluvan / toimenpideluvan alainen muutostyö, riippuen kunnan tai kaupungin käytännöistä. Aina, kun tehdään tilamuutoksia, jotka tarvitsevat viemäröinnin ja ilmanvaihdon muutoksia, ovat ne luvanvaraista. Lisäksi muutosalueen rakenteiden kunto tulee selvittää, onko niissä tapahtunut ajan saatossa vaurioitumista ja voidaanko muutostyö toteuttaa aiottuun tilaan.

Luvan hakee esimerkiksi Helsingissä aina taloyhtiön virallinen edustaja, ei osakas. Joissain kaupungeissa lupaa voi hakea valtakirjalla myös osakas. Selvitä asia oman kaupunkisi rakennusvalvonnasta.

Lupamenettely tuo projektiin omat menettelynsä ja aikataulunsa lupamääräyksineen, valvontamenettelyineen ja maksuineen.  Valvonnalla pyritään turvaamaan rakentamisessa kestävät ratkaisut.

Saunan rakentaminen vaatehuoneeseen ja vastuut

Saunan rakentaminen itse tulee helposti ”kätevälle tekijätyypille” mieleen. Ennen kuin ryhdyt puuhaan, mieti vielä, mikä ero omaan työpanokseesi verrattuna olisi palkata urakoitsija, jolla on voimassa olevat vakuutukset. Vastuuasioissa on hyvin paljon yksityiskohtia, jotka kukin tulisi selvittää ja varmistaa etukäteen.

Huoneistosaunan rakentamalla osakas poikkeaa aina ns. yhtiön perustasosta, ja yhtiön vastuu rajoittuu vain perustasoon. Poikkeuksena on tilanne, jossa yhtiö on ottanut tällaisen saunan kunnossapidon vastuulleen esimerkiksi päivittämällä maininnan siitä yhtiöjärjestykseen.

Kunnossapitovastuu ja virhevastuu

Kunnossapitovastuun jakautumisen kannalta merkitystä ei ole sillä, onko muutostyö nykyisen vai jonkun aiemman osakkaan tekemä. Uusi osakas vastaa myös aiemman osakkaan aikaisten muutostöiden kunnossapidosta. Tämä koskee myös purkutilanteita.

Mikäli saunan rakentaminen vaatehuoneeseen on tehty virheellisesti, siitä aiheutuneet vahingon kustannukset ovat rakennuttajan / teetättäjän vastuulla. Toisinaan vastuu voi siirtyä myös seuraavalle omistajalle riippuen virheen laadusta ja syyn aiheuttajasta.

Tilanne putkiremontin yhteydessä

Jälkiasennettu saunatila ja sen lattioiden sekä seinien uusimisen kulut putkiremontin yhteydessä ovat myös yllättäneet joskus osakkeenomistajan. Asuntoa ostaessaan hän ei ole ymmärtänyt vastuuasioita tällaisen saunatilan osalta.

Putkiremonttitilanteessa taloyhtiö vastaa kuluista vain perustasoon (tässä: tilan saattaminen tasoon, jossa tila oli vaatehuone). Perustaso on siis joko alkuperäinen taso tai yhtiön myöhemmin peruskorjauksessa tai yksittäisessä korjauksessa valitsema ja kustantama taso. Osakasmuutoksena toteutetun tason eli saunatilan tason purku-, ennallistamis- ja korjauskustannukset kuuluvat osakkaalle itselleen.

Käytännössä: jos sauna joudutaan purkamaan esim. taloyhtiön linjasaneerauksen yhteydessä, ei taloyhtiöllä ole velvollisuutta palauttaa saunaa takaisin vaan saattaa tila perustasoon, siihen tilaan, jossa se oli ennen saunan käyttöön ottoa. Myös mahdolliset vauriot saunatiloissa, ja saunan aiheuttamat vauriot muulle rakennukselle, ovat osakkaan vastuulla. Asuntokaupassa vastuu siirtyy ostajalle. Muista selvittää kaupanteon yhteydessä mahdolliset muutokset huoneistossa ja niistä aiheutuvat poikkeavat vastuut osakkaalle! Saunan rakentaminen vaatehuoneeseen ja sen tuomat vastuut olisi aina käytävä läpi myyntitilanteessa, jotta yllätyksiä tai turhia reklamaatioita ei pääse jälkikäteen syntymään.

Lähteet: Kiinteistöliitto, Vastuunjakotaulukko Plus, 2019. Säännöksen taustalla on osakkaiden yhdenvertaisuus., rakentaja.fi, lexia.fi

Katso myös: Ostajan velvollisuudet asuntokaupassa.
Ja lisäksi: Vedeneristys ja havainnot kuntotarkastuksella.