Sähkön säästäminen kotona

Sähkön säästäminen kotona

Sähkön säästäminen on aina ajankohtainen aihe, sekä poikkeusoloissa että arjessa. Ekologisuus, vastuullisuus, tuhlaamattomuus ja luontoarvot – kaikki erilaiset tekijät puoltavat sitä, että meidän tulee hillitä kulutustamme, myös sähkön suhteen.

Samalla tulee ottaa huomioon eri tekijät, jotta säästö on sopusoinnussa muiden seikkojen kanssa. Talon lämmityksen tai ilmastoinnin kiinni laittaminen ei ole järkevää, koska rakennus vaurioituu. – Useassa koulurakennuksessa kärsitään jo tällaisten ”säästötoimien” seurauksista.

Tutustu sähkön säästämisen perusteltuihin vinkkeihin. Energian säästäminen tulee tehdä järkevällä tavalla ja samalla säilyttät kodin asumisterveyden ja arvon. Pidetään huolta kodeistamme!

Tutustu sähkön säästämisen perusteltuihin vinkkeihin. Säästät sähköä järkevällä tavalla ja säilytät kotisi asumisterveyden ja arvon. Pidetään huolta kodeistamme!

Sähkön säästäminen teemoittain:

Voit lukea eri säästöteemoista viereisen valikon kautta. Myös blogistamme löytyy kiinteistön hoitoon, ylläpitoon, asuntokauppaan ja kuntotarkastukseen liittyvää tietoa. Lue!

 • Lämmitys
 • Ilmastointi
 • Saunominen
 • Veden käyttö
 • Valaistus
 • Viihde- ja elektroniikkalaitteet
 • Keittiö
 • Kodin Kunto
 • Auto

Miten säästän järkevimmin?

Sähkön säästäminen onnistuu, kun tunnemme kodin suurimmat energiasyöpöt ja suunnittelemme näiden käytön järkevästi. On myös niin, että se mitä mittaamme, sitä voimme myös jatkuvasti kehittää ja muuttaa. Eli energiasyöppöjen seuranta sekä mittaus muodostuu säästötoimissa tärkeäksi.

Motivan tilastotiedot 2020

 • Kotitalouksien energiankäytöstä 1.) tilojen lämmityksen osuus oli 64 %, 2.) vedenlämmityksen osuus 17 %, 3.) saunojen osuus 5 % ja 4.) valaistuksen ja sähkölaitteiden osuus 14 %.
 • Kotitalouksien energiankulutus on kasvanut 16 % ajanjaksolla 2000–2020 (ilman lämpötilakorjausta). Samaan aikaan kotitalouksien lukumäärä kasvoi
  21 % ja asuntojen kokonaispinta-ala 35 %.
 • Vuonna 2020 kotitalouksien energian loppukäyttö oli 61 TWh eli noin 21 % loppukäytöstä. Kotitalouksien sähkönkulutus oli 22 TWh.

Energian säästäminen on edellä olevien tietojen perusteella helpointa tilojen lämmityksen osalta. Katso myös sivu: Omakotitalon lämmityskulut vuodessa ja säästövinkit.

Oman kodin, kiinteistön tai rakennuksen kunnon merkitys

Energian säästämiseen ja sen mahdollisuuksiin kotona vaikuttavat myös kodin rakenteet, rakennusmateriaalit, eristeet, mahdolliset kylmäsillat jne. Ylläpitämällä kodin kuntoa ja tekemällä ajoissa tarpeelliset elinkaariremontit sekä huomioimalla remontoinnissa energiaa säästävät ratkaisut, voimme säästää energiassa merkittävästi.

Tilastokeskuksen graafi energian hinta kuluttajatyypeittäin vuodesta 2013 vuoteen 2022 (09)

Energiankäyttö kulutustyypeittäin by tilastokeskus 2022

Seuraa sähkön säästäminen -aihetta toisaalla

Työ- ja elinkeinoministeriö/vastuualueet/energia

Energiateollisuus/uutishuone

Motiva, valtion kestävän kehityksen yhtiö, kuluttajat

Tekniikka & Talous, energiateema