rakenteen avaus omakotitalossa

Rakenteen avaus / kuntotutkimus? Mikä se on, mitä se sisältää, mikä on sen merkitys ja hinta? Yleisimmin rakenteen avauksen tekeminen tulee tarpeelliseksi asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteydessä.

Asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjeessa, KH 90-00394, on mainittuna erilaisia riskirakenteita. Näitä ei voida tarkastaa pelkästään pinnoilta tehtyjen havaintojen perusteella vaan nämä rakenteet tarvitsevat erillisen kuntotutkimuksen.

Kuntotutkimuksen sisältö

Rakenteen avaus tehdään kuntotutkimuksella, jotta voidaan nähdä rakenteen kaikki kerrokset ja havainnoida sen toimivuus pitkällä aikavälillä, ja ottaa tarvittaessa materiaalinäytteet.

Rakenne tulee aina avata riittävän laajasti, jotta havainnot rakenteiden toimivuudesta voidaan tehdä luotettavasti. Suosittelemme avauksen kooksi 50 x 50 cm aukkoa. – Rasiaporareikä, joka on halkaisijaltaan 110 mm, antaa vain pistokokeen omaisen kuvan tilanteesta. Siitä ei voida tutkia rakennekokonaisuuden toimivuutta luotettavasti näköhavaintojen kohdistuessa vain pienelle avausalueelle.

Rakenteen avaus ja materiaalinäytteet

Rakenteen avauksen yhteydessä voidaan ottaa erilaisia materiaalinäytteitä laboratorioanalyysiä varten. Analyysissä saadaan tarkempaa tietoa rakenteen kunnosta tai sellaisista haitta-aineista, joita ei voida aistinvaraisesti arvioida.

Kuntotutkimukseen kuuluu materiaalin aistinvarainen arviointi eli muutokset materiaalissa, esimerkiksi tummentumat ja mikrobikasvustot. Materiaalien kosteustilannetta voidaan myös mitata erilaisilla mittareilla; Voidaan selvittää, onko rakenteessa poikkeavaa kosteutta ja suotuisat olosuhteet mikrobikasvustolle. Kuuntele podcast ”Pintaa syvemmältä”.

Mikrobiperäinen haju ylittää toimenpiderajan

Rakenteen avauksessa arvioidaan mikrobiperäisen hajun oleassaolo. Asumisterveysasetuksen mukaan mikrobiperäisen hajun havaitseminen ylittää toimenpiderajan, joten tällöin tulee ryhtyä toimenpiteisiin rakenteen kunnostamiseksi ja vaurion aiheuttajan poistamiseksi.

Rakenteen korjaustarvetta ja -tapaa ei voida aina määritellä pelkästään aistinvaraisuuteen perustuen. Havaintojen tukemiseksi voidaan tarvittaessa ottaa materiaalinäyteitä riittävässä laajuudessa, jos rakenteen vaurioitumista ei muutoin saada selville. – Rakennusalan asiantuntija voi määritellä useimmat vauriot ilman näytettä.

Materiaalinäytteen ottaminen on suositeltavaa, jotta asiasta saadaan sekä kirjallinen lausunto että tieto mikrobien lajeista ja määristä. Laboratoriotutkimuksin saadaan näin havainnoille konkreettista tukea sekä korjauksen suunnitteluun että sen onnistuneeseen toteutukseen. – Puutteellinen kuntotutkimus tehtynä esimerkiksi pienestä aukosta ilman materiaalinäytteitä ei kerro rakennekokonaisuuden tilasta paljoakaan.

Rakenteen avaus riskien poistamiseksi

Rakenteen avaus / kuntotutkimus on osa kohteen kunnon selvittämistä ja riskien hallintaa. Kuntotutkimuksen hinta on useita satoja euroja, mutta tässä kohden ole perusteltua säästää; Oli kyseessä sitten asuntokaupat tai kohteen remontointi, on kuntotutkimus tärkeä toteuttaa erilaisten riskien hallitsemiseksi tai poistamiseksi.

Jos kuntotarkastuksella suositeltua ja tarkastajan perustelemaa kuntotutkimusta ei tehdä asuntokaupoilla, riskinä on reklamaatio hinnanalennuksen saamiseksi, terveyshaittojen korvaamiseksi tai jopa kaupan purkamiseksi. Remontin yhteydessä riskinä taas on, että korjauksen tapa ja taso eivät riitäkään poistamaan vauriomekanismia tai esimerkiksi terveyshaittaa.

On muistettava myös, että kuntotarkastusraportissa suositeltu rakenteen avaus / kuntotutkimus voi aiheuttaa ostajalle erityisen selonottovelvollisuuden (Alfa Law, artikkeli). Suosituksen perusteluihin on syytä kiinnittää huomiota ja tehdä kuntotutkimus ennen kauppoja.

Kuntotutkimuksen hinta Lintukankaalla

Kuntotarkastaja Lintukankaan tekemiin asuntokaupan kuntotarkastuksiin kuntotutkimus maksaa (v. 2022) ensimmäisen avauksen osalta 375 € ja seuraavat avaukset 185 €/kpl samalla käynnillä. Hinta sisältää rakenteen avauksen ja kiinnilaiton siistimisen. Rakenteen avaus suljetaan siististi, mutta avauspinnoille jää aina jälkiä. Nämä on hyvä kunnostaa seuraavassa sisustusremontissa.

Materiaalinäytteet suoraviljelyllä maksavat 250 €/kpl ja laimennossarjalla 350 €/kpl. Mikäli kohteeseen on tehty kuntotarkastus toisen toimijan toimesta, ja tulemme tekemään kuntotutkimuksen, on hinta silloin 445 € ensimmäinen avaus ja seuraavat avaukset 225 €/kpl samalla käynnillä. Mahdollinen rakennusterveysasiantuntijan lausunto tai konsultointi 225€/h.

Kuntotutkimus voidaan tehdä asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteydessä tarkastajan toimesta, jolloin avauksen hinta on 150 €/kpl, mutta tälloin rakenteen avauksen kiinnilaitto ja siistiminen jää asiakkaalle. Rasiaporalla tehdyt avaukset max 3 kpl kuuluvat asuntokaupan kuntotarkastuksen hintaan.

Rakenneavaus ja luvat

Me emme koskaan tee rakenteen avauksia ilman kohteen omistajan suostumusta. Mikäli kyseessä on taloyhtiö, tulee kuntotutkimukseen saada taloyhtiön lupa. Rakenteet kuuluvat taloyhtiölle. – Tilaaja vastaa aina siitä, että hänellä on lupa teetättää kuntotutkimus rakenteeseen.

Turvalliset asuntokaupat syntyvät, kun kunto on selvitetty laadukkaasti ja ammattitaitoisesti Asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjeen KH 90-00394 mukaisesti. Tarkastusraporttiin on syytä tutustua huolella ja tarvittaessa olla yhteydessä tarkastajaan, jotta on ymmärtänyt kattavasti raportin sisällön.

Suhtaudu vakavasti kaikkiin jatkotutkimussuositukseen, joita tarkastusraportissa suositellaan. Asuntokauppa on iso investointi, joten käytä ammattilaista kohteen kunnon selvittämiseen.

LAATU | AMMATTITAITO | TURVA