Pätevä kuntotarkastaja, Lintukangas

Pätevä kuntotarkastaja hakusessa

Pätevä kuntotarkastaja ei tällä hetkellä voi saada virallista pätevyyttä, koska pätevyyskoulutuksia ja pätevyyksiä kehitetään – tai on kehitetty – jo useita vuosia. Edellinen Asuntokaupan Kuntotarkastajan pätevyys, AKK, on myös laitettu hyllylle tilanteen vuoksi. Pätevöitynyttä kuntotarkastajaa on siten tällä hetkellä hankala löytää.

Tilanne on vaikea niin tarkastajille kuin kuluttajille. – Virallisella tasolla valtakunnassamme on kaiken kaikkiaan vain noin 60–70 pätevöitynyttä kuntotarkastajaa (FISE), ja asuntokauppoja tehtiin viime vuonna vanhoista kohteista peräti 62 318 kappaletta. Omakotitaloja myyntiin tästä luvusta 6,3% eli 14 963 kpl. (Lähde KVKL, Asuntomarkkinat 2019)

Mistä kuluttaja ja asunnon myyjä voivat sitten päätellä kuntotarkastajan osaamisen luotettavasti, jos ei ole mahdollista saada tarkastajaksi pätevyytensä osoittanutta henkilöä? Päteviä kuntotarkastajia kuitenkin on. Valitseeko kuluttaja sen, joka osaa kehua itseään parhaiten? Ja miksi vanha AKK-tutkinto sekä pätevyyden hankkiminen pistettiin kokonaan hyllylle kehitysvaiheen ajaksi?

Miksi – miksi – miksi?

Peruskansalaisella on isot asiat, remontit ja rahat, kiinni asuntokaupassa. Mistä löytyisi varmuudella pätevä kuntotarkastaja, jos tilanne on tämä?

Rientävätkö vain ne noin 65 AKK-pätevöitynyttä tarkastajaa kaikki kohteet läpi? – Ja jos heitä pidetään pätevinä, miksi tässä välivaiheessa ei voi edelleen pätevöityä AKK:ksi? Voihan itsensä jatkossa todennäköisesti päivittää tulevaan uuteen pätevyyteen (RKA).

Miksi pätevyysprojekti ei valmistu, jos sysäys on tullut jo vuonna 2013 (Hallituksen vuosikertomus 2013)? Eikö koko asiaa pidetä enää tärkeänä hoitaa vai onko se ehkä jollekin taholle uhka? Miksi vanha AKK laitettiin jäihin uuden alta, jota ei vielä ole? Laitetaanko jatkossa esimerkiksi peruskoulukin hyllylle siksi aikaa, kun uutta kehitetään? – Mahdoton ajatus.

Uusin Kunto-projekti Ympäristöministeriön ja STM:n rahoittama

Nyt tämä ”uusi projekti” on Ympäristöministeriön ja Sosiaali- ja Terveysministeriön rahoittama. Miten rahoitettavia projekteja valvotaan? Mitkä ovat sen prioriteetit ja tavoitteet? – Kuitenkin projektiryhmän loppuraportti, joka on nyt 5/2019 syntynyt, ja johon on pyydetty lausuntoja, sai 93,5%:n kannatuksen. Luulisi, että asian organisoimista kiirehdittäisiin.

Kuten aikajanasta voi päätellä, pikainen kehittäminen on muodostunut jonkinlaiseksi ikuisuusprojektiksi, jossa ei liioin huomioida kuluttajan eikä edes pätevän kuntotarkastajan tilannetta. Lisää vettä myllyyn on tuonut hallitus, joka on ilmaissut kiinnostuksensa julkaista ohjeita asetuksen muodossa. Jokainen ymmärtää, että tämä jos jokin ei tapahdu nopeasti.

Miten pätevä kuntotarkastaja voi osoittaa luotettavasti pätevyytensä, jos pätevyysvaatimusten mukaisia koulutuksia tai tutkintoja ei tänä aikana järjestetä? Kuitenkin samaan aikaan markkinoilla on tarkastajia, joilla AKK on. Tilanne on vähintäänkin epätasa-arvoinen.

Pätevä kuntotarkastaja – vaan ei pätevöitynyt

Lähde: Rakennusten rakennusteknisen kunnon arvioijien koulutusten ja pätevyyksien kehittäminen, KUNTO-hanke, Loppuraportti 2019

  • Alle puolessa tarkastuksista tekijällä pätevyys
  • Suuri joukko palveluntarjoajista ei ole sitoutunut suoritusohjeen KH 90-00394 mukaiseen toimintamalliin
  • Noin 1000 kiinteistökauppaan liittyvää riitaa vuosittain
  • Asuntokaupan turvan parantaminen -hankkeen loppuraportin (2012) toimenpide-ehdotuksista suuri osa on edelleen toteuttamatta
  • Riitojen määrä ei näytä laskeneen viime vuosien aikana
  • Tavoiteltua asuntokaupan turvan merkittävää paranemista ei ollut saavutettu

Noin 1000 kiinteistökauppaan liittyvää riitaa vuosittain

Tanskan malli ei kiinnosta? Ketä?

Kunto-hankkeen loppuraportissa on myös esimerkki, kuinka Tanskassa asuntokauppariidat on systemaattisesti saatu lähes loppumaan. Tämä menettely on ollut jo useita vuosia tiedossa meilläkin. Koska järjestelmä toimii todistetusti mainiosti, ihmetyttää myös sen huomiotta jättäminen. Se olisi todellinen etu kuluttajille sekä taloudellisesti että henkisesti. Lue lisää Kunto -loppuraportista (linkki yllä).

Mielenkiinnolla seuraamme, miten tärkeänä pätevyyden pikaista kehittämistä jatkossa pidetään. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin kriittinen sekä pätevöitymistä hakeville kuntotarkastajille että asuntokauppaa tekeville kuluttajalle. – Ja…miten meillä halutaan ratkaista massiivinen määrä asuntokauppariitoja?

Katso Aamutv 3/2019 ”Kuntotarkastajan vastuu asuntokaupassa”, jossa myös puhutaan tästä pätevyys-aiheesta