Rakenneavaus kuntotarkastuksella, Lintukangas
Rakenneavaus by Lintukangas

Rakenneavaus antaa yksilöidympää tietoa

Rakenneavaus voidaan tehdä asuntokaupan kuntotarkastuksen (YTM) yhteydessä tai erikseen jatkotutkimuksena. Saat meiltä myös yksittäisen rakenneosan kunnon tarkastuksen tai kuntotutkimuksen. Esimerkiksi ryömintätila tai vesikatto.

Jatkotutkimuksena rakenteenavaus voidaan tehdä suunnitellummin, kuin kuntotarkastuksen yhteydessä. Jatkotutkimukselle voidaan näin myöhemmin ottaa mukaan juuri kyseiseen materiaaliin, avaukseen, tutkimukseen ja avauksen sulkemiseen tarpeelliset työkalut, materiaalit sekä näytteenottovälineet.

 

Rakenneavaus kuntotarkastuksella

Kuntotarkastuksen yhteydessä tehtynä avaus selvittää mahdollisen riskirakenteen kunnon tai esille tulleen vaurion aiheuttaneen kohdan rakenneratkaisun, rakenteiden liitokset jne. Avaus tehdään aina asiakkaan luvalla. Avauksen sulkeminen ja viimeistelytyöt – sekä mahdolliset korvausmateriaalit (eriste, maali ja maalaus tms.) – jäävät kuitenkin asiakkaan tehtäväksi.

Rakenneavaus jatkotukimuksena

Rakenneavaus jatkotutkimuksena suunnitellaan ennalta tiettyyn kohteeseen/materiaaliin ja tiettyä tarkoitusta varten. Sen tehtävänä voi olla selvittää esimerkiksi:

  • avauksen kohteen rakenteen toteutustapa ja materiaalit jatkotoimia varten
  • tietyn vaurion syy tai syyt korjaustapaselostusta, riitatilannetta jne. varten
  • vioittuneet rakenteet korjauksien suunnittelemiseksi, vakuutusyhtiötä varten jne.
  • ottaa materiaalinäytteitä erilaisiin analyyseihin, esimerkiksi rakenteen kosteuspitoisuuden, mikrobien tai haitta-aineiden määrityksiin (PAH, PCB, asbesti, lyijy)

Rakenneavaus yksittäisenä kuntotutkimuksena

Rakenneavaus voidaan tehdä myös tarpeesi mukaan yksittäiseen rakenneosaan sen kunnon tarkemmaksi selvittämiseksi tai vaurioepäilyn yhteydessä. Mikäli kyseessä on vakuutustapahtuma, ota ensin yhteyttä vakuutusyhtiöösi.

Vesikaton ja yläpohjatilan kuntotutkimus on hyvä tehdä suunnitelmallisesti ja esim. 5–10 vuoden välein katon iästä riippuen. Olisi hyvä tehdä myös omatoimista tutkimista vuosittain talven jälkeen. Vähitellen kehittyvät vesivahingot eivät ole edes vakuutuskorvauksin katettavissa. (Muista turvallisuus katolla liikkuessasi. Turvaköysi, pitävät kengät, asianmukainen vaatetus.)

Katso rakenneavaus hinnat hinnastoistamme.

Rakenneavaus antaa tarkempaa tietoa

Rakenteiden avaus on hyvä tehdä, kun epäilet rakenteen toimivuutta. Kosteus- ja mikrobivauriot vaativat myös näytteenottoa rakenteista ja niiden pinnalta. Erillisessä rakenneavauksessa voimme ottaa erilaisia materiaalinäytteitä joko suoraviljelynä tai laimennussarjana.

Mika Grönroos, Lintukankaan avausexpertti

Mika Grönroos on Lintukankaan oma avausexpertti. Hän on työskennellyt useita vuosia avausten ja niihin liittyvien selvitystöiden parissa. Takana on tuhansia rakenteiden avauksia kuntotarkastajien ja rakennusterveysasiantuntijoiden työparina.

Avauksista ja tutkimuksista tehdään aina raportti. Ulkopuoliset tutkimukset, esimerkiksi laboratoriotutkimuksten tulokset, liitetään myös raporttiin.

Raporttia voidaan käyttää paitsi rakenteiden ja vaurioiden selvittämiseen myös korjausten ja kunnossapidon suunnittelemiseen.

Mika tekee myös pesutilojen kosteus- ja kuntokaroituksia, valvoo märkätilojen remontoimista ja antaa ohjeita kodin ylläpitoon.

Rakenneavaus – yksilöityä tietoa

Rakenneavaus voidaan tehdä asuntokaupan kuntotarkastuksen (YTM) yhteydessä tai erikseen jatkotutkimuksena. Saat meiltä myös yksittäisen rakenneosan kunnon tarkastuksen tai kuntotutkimuksen. Esimerkiksi ryömintätila tai vesikatto.

Jatkotutkimuksena rakenteenavaus voidaan tehdä suunnitellummin, kuin kuntotarkastuksen yhteydessä; Jatkotutkimukselle voidaan kuntotarkastuksen jäljiltä ottaa mukaan juuri oikeat materiaalit, näytteenottovälineet ja työkalut.

Rakenneavaus by Lintukangas 

Rakenneavaus antaa tarkempaa tietoa

Rakenteiden avaus on hyvä tehdä, kun epäilet rakenteen toimivuutta. Kosteus- ja mikrobivauriot vaativat myös näytteenottoa rakenteista ja niiden pinnalta. Erillisessä rakenneavauksessa voimme ottaa erilaisia materiaalinäytteitä joko suoraviljelynä tai laimennussarjana.