Ostajan kierros asuntokauppaan by Lintukangas kuntotarkastus
Ostajan kierros by Lintukangas kuntotarkastus

Ostajan kierros – kaksi eri palvelutilannetta

Ostajan kierros myytävään kohteeseen voidaan tehdä kahdessa eri tilanteessa.

 1. Kohteen kuntotarkastuksen jälkeen.
 2. Ostaja on jättämässä ostotarjousta kohteesta, jossa kuntotarkastusta ei ole vielä tehty tai se on vanhentunut tms.

Molemmissa palvelutilanteissa ostaja voi keskustella kohteesta ja sen kunnosta rakennusalan asiantuntijan kanssa. Erillistä raporttia ei tästä toteuteta ellei palveluun yhdistetä jatkotutkimuksia tai muita lisäpalveluita.

Ostajan kierros kuntotarkastuksen jälkeen

 • Kohteeseen on tehty ennen myyntiä tai myynnin aikana kuntotarkastus, jossa ostaja ei ole ollut mukana.
 • Ostaja haluaa käydä kohteessa ja/tai keskustella kohteesta tarkastajan kanssa.
 • Samalla voidaan tehdä lisätutkimuksia, jos niitä ei ole tehty ja ne halutaan tehdä ennen kauppoja.
 • Raportti käydään kohta kohdalta ostajan kanssa läpi.
 • Kierretään kohde ja havainnollistetaan kohteessa raportin huomautukset ja annetaan suullista neuvontaa huoltoon ja kunnossapitoon.
 • Ei sisällä erillistä raporttia.
 • Lisätutkimukset hinnaston mukaan, niistä raportointi.

Ostajan kierros, kun kuntotarkastusta ei ole tehty

 • Kuntotarkastaja toimii ns. ostajan edustajana ja katselmoidaan kohde, kerrotaan mahdolliset riskien paikat ja tulevat korjaus sekä huoltotoimenpiteet.
 • Kerrotaan, mitä kohteen kunnossa tulisi huomioida, suositellaan tarvittaessa kuntotarkastusta kaupan ehtona tai muita jatkotoimenpiteitä.
 • Tutustutaan saatavilla oleviin kohteen asiakirjoihin. Kerrotaan, mitä tulee huomioida ostotarjousta jätettäessä.
 • Kierretään kohde ostajan kanssa sisältä ja ulkoa. Käydään tarvittaessa ylä- ja alapohjassa, jos niihin on turvallinen kulku, samoin vesikatolla.
 • Suullinen raportointi kohteessa, ei sisällä kirjallista raportointia.
 • Ei sisällä mittauksia, rakenteiden avauksia yms. vaan pintapuoleinen tarkastus, aistinvaraisesti. Mittaukset ja jatkotutkimukset, katso hinnasto.
 • Ei oteta kantaa kauppasummaan.
 • Toimitaan teknisenä asiantuntijana ostajan selonottovelvollisuuden puitteissa.

Ostajan kierros – teknistä tukea ostopäätökseen

Ostajan kierroksella on mahdollista keskustella kohteen kunnosta, ominaisuuksista ja tulevaisuudenkin tarpeista rakennusalan puolueettoman asiantuntijan kanssa. Kierroksen jälkeen voit pohtia hintatarjoustasi tai tarvittavia toimenpiteitä, vastuunjakolausekkeiden tarvetta jne. kattavammin. Voit varata myös Teams-konsultaation asiantuntijan kanssa.