Kuntotutkimus kuntotarkastuksen yhteydessä
Kuntotutkimus by Lintukangas

Kuntotutkimus antaa yksilöidympää tietoa

Kuntotutkimus voidaan tehdä asuntokaupan kuntotarkastuksen (YTM) yhteydessä tai erikseen jatkotutkimuksena. Saat meiltä myös yksittäisen rakenneosan kunnon tarkastuksen. Esimerkiksi ryömintätila tai vesikatto.

Jatkotutkimuksena tehtynä se voidaan toteuttaa suunnitellummin kuin kuntotarkastuksen yhteydessä. Jatkotutkimukselle voidaan näin myöhemmin ottaa mukaan juuri kyseiseen materiaaliin, rakenneavaukseen, tutkimukseen ja avauksen sulkemiseen tarpeelliset työkalut, materiaalit sekä näytteenottovälineet.

 

Kuntotutkimus kuntotarkastuksen yhteydessä

Kuntotarkastuksen yhteydessä tehtynä kuntotutkimus selvittää mahdollisen riskirakenteen kunnon tai esille tulleen vaurion aiheuttaneen kohdan rakenneratkaisun, rakenteiden liitokset jne. Rakenneavaus tehdään aina asiakkaan luvalla. Avauksen sulkeminen ja viimeistelytyöt – sekä mahdolliset korvausmateriaalit (eriste, maali ja maalaus tms.) – jäävät kuitenkin asiakkaan tehtäväksi.

Kuntotutkimus jatkotukimuksena

Kuntotutkimus kuntotarkastuksen jatkotutkimuksena suunnitellaan ennalta tiettyyn kohteeseen/materiaaliin ja tiettyä tarkoitusta varten. Sen tehtävänä voi olla selvittää esimerkiksi:

  • avauksen kohteen rakenteen toteutustapa ja materiaalit jatkotoimia varten
  • tietyn vaurion syy tai syyt korjaustapaselostusta, riitatilannetta jne. varten
  • vioittuneet rakenteet korjauksien suunnittelemiseksi, vakuutusyhtiötä varten jne.
  • ottaa materiaalinäytteitä erilaisiin analyyseihin, esimerkiksi rakenteen kosteuspitoisuuden, mikrobien tai haitta-aineiden määrityksiin (PAH, PCB, asbesti, lyijy)

Yksittäisenä palveluna

Kuntotutkimus voidaan tehdä erillisenä palveluna yksittäiseen rakenneosaan sen kunnon tarkemmaksi selvittämiseksi tai vaurioepäilyn yhteydessä. Mikäli kyseessä on vakuutustapahtuma, ota ensin yhteyttä vakuutusyhtiöösi.

Vesikaton ja yläpohjatilan kuntotutkimus on hyvä tehdä suunnitelmallisesti ja esim. 5–10 vuoden välein katon iästä riippuen. Olisi hyvä tehdä myös omatoimista tutkimista vuosittain talven jälkeen. Vähitellen kehittyvät vesivahingot eivät ole edes vakuutuskorvauksin katettavissa. (Muista turvallisuus katolla liikkuessasi. Turvaköysi, pitävät kengät, asianmukainen vaatetus.)

Kuntotutkimus antaa tarkempaa tietoa

Tutkimus on hyvä tehdä, kun epäilet rakenteen toimivuutta. Kosteus- ja mikrobivauriot vaativat myös näytteenottoa rakenteista ja niiden pinnalta. Erillisellä tutkimuksella voimme ottaa erilaisia materiaalinäytteitä joko suoraviljelynä tai laimennussarjana. Kiinteä hinta.

Mika Grönroos, Lintukankaan avausexpertti

Mika Grönroos on Lintukankaan oma avausexpertti. Hän on työskennellyt useita vuosia kuntotutkimusten parissa. Takana on tuhansia rakenteiden avauksia kuntotarkastajien ja rakennusterveysasiantuntijoiden työparina.

Kuntotutkimuksesta ja rakenneavauksesta tehdään aina raportti. Ulkopuoliset tutkimukset, esimerkiksi laboratoriotutkimuksten tulokset, liitetään myös raporttiin.

Raporttia voidaan käyttää paitsi rakenteiden ja vaurioiden selvittämiseen myös korjausten ja kunnossapidon suunnittelemiseen.

Mika tekee myös pesutilojen kosteus- ja kuntokaroituksia, valvoo märkätilojen remontoimista ja antaa ohjeita kodin ylläpitoon.

Kuntotutkimus – yksilöityä tietoa

Kuntotutkimus voidaan tehdä asuntokaupan kuntotarkastuksen (YTM) yhteydessä tai erikseen jatkotutkimuksena. Saat meiltä myös yksittäisen rakenneosan tutkimuksen. Esimerkiksi ryömintätila tai vesikatto.

Jatkotutkimuksena tehtynä se voidaan tehdä suunnitellummin kuin kuntotarkastuksen yhteydessä; Jatkotutkimukselle voidaan kuntotarkastuksen jäljiltä ottaa mukaan juuri oikeat materiaalit, näytteenottovälineet ja työkalut.

Rakenneavaus by Lintukangas 

Kuntotutkimus antaa tarkempaa tietoa

Kuntotutkimus on hyvä tehdä, kun epäilet rakenteen toimivuutta. Kosteus- ja mikrobivauriot vaativat myös näytteenottoa rakenteista ja niiden pinnalta. Erillisellä kuntotutkimuksella voimme ottaa erilaisia materiaalinäytteitä joko suoraviljelynä tai laimennussarjana.