kuolinpesä asunnon myynti ja hinta-arvio

Kuntotarkastus asuntokauppaan – tee pysyvät kaupat!

Kuntotarkastus asuntokauppaan antaa kaupan eri osapuolille puolueetonta tietoa kohteen kunnosta ja näin myös sen arvosta. Kuntotarkastus sisältää myös kosteusmittaukset.

Kun kaupan kohde on määritelty selkeästi etukäteen, tiedetään, mitä ollaan myymässä ja mitä ostamassa. Hyvin ja tarkasti tehty tarkastus sulkee pois piilevien virheiden mahdollisuutta. Tämä on onnistuneen ja pysyvän asuntokaupan perusta. – Tiedetään, mitä ollaan myymässä ja mitä ostamassa.

Kuntotarkastusraportista myyjä saa lisäksi turvaa hänen tiedoksiantovelvollisuutensa täyttämiseksi. Ostaja taas saa tärkeää ja puolueetonta tietoa esimerkiksi tulevista korjaustarpeista.

Kysy lisää tarkastuksestamme!

YTM-malli on tarkastuksen laadun standardi

Kuntotarkastus asuntokauppaan tehdään aina YTM-mallin mukaisesti. Malli on tehty kuntotarkastusten sisältöjen yhtenäistämiseksi ja laadun varmistamiseksi. Ympäristöministeriön johdolla tuotetun kuntotarkastuksen toimintamallin perustana toimii Asuntokaupan Kuntotarkastajan (AKK) Suoritusohje KH 90-00394.

Kuntotarkastuksessa voidaan sovittaessa tehdä jollekin rakenteelle rakenneavauksen lisäksi erillinen kuntotutkimus (esimerkiksi putkistojen kuntotutkimus, sähköjärjestelmien-, ilmastoinnin- tai riskirakenteen kuntotutkimus) riippuen kunkin kohteen tarpeista. Lisätutkimuksella poistetaan aina tarkastuksessa havaittuja mahdollisia riskejä piilovirheistä.

Joskus kuntotarkastusraportissa mainitaan, ettei pintapuolisella tarkastuksella ole voitu todentaa esimerkiksi vanhan putkiston kuntoa. Tähän tarkastaja voi juurikin suositella kuntotutkimusta. Raportissa mainitut lisätutkimukset tulisi aina tehdä piilovirheriskin pienentämiseksi. Piilevät virheet aiheuttavat eniten asuntokaupan jälkeisiä reklamaatioita.

Rakenneavauksella lisää tärkeää tietoa kohteesta

Kuntotarkastuksessa voidaan avata myös rakenteita, mikäli tämä on mahdollista ja myyjä/kodin omistaja antaa tähän luvan. Rakenneavauksella selvitetään rakenteen sisäisten osien tilanne avauksen kohdalta. Yleensä tämä tapahtuu rasiaporarei’än avulla, mutta sopimuksen mukaan muitakin avauksia voidaan tehdä.

YTM-malli määrittää siis asuntokaupan kuntotarkastuksen tavoitteet, sisällön ja laajuuden, tehtävät mittaukset, raportoinnin sekä kuntotarkastajan vastuut.

kuntotarkastus asuntokauppaan

Kuntotarkastusraportti kertoo olennaisen

Kuntotarkastuksen jälkeen tarkastuksesta kirjoitetaan yksityiskohtainen raportti. Tarkastusraportti sisältää myös valokuvat ja mahdolliset piirrokset tarkastetuista kohdista sekä vaurioista ja muista tarkastuksen kohteista. Käymme raportin aina lävitse tilaajan kanssa.

Asuntokaupan yhteydessä tehtävä kuntotarkastus ja siitä tehtävä raportti osoittavat myyjän halukkuuden antaa kaikki tiedossaan olevat kohteen tiedot ostajalle – ja luonnollisesti enemmänkin. Kaikki tarkastuksessa havaitut merkitykselliset seikat ovat sekä myyjän että ostajan tiedossa.

Tarkastusraportti on myös ostajan etu. Hän saa puolueettoman lausunnon kohteen kunnosta sekä ymmärtää kohteen hintapyynnön perusteet.

Lue lisää kuluttajaviraston mm. sivuilta!

Hometalkoot – Tutustu kohteesi ikäluokan rakenteisiin ja riskirakenteisiin!

Asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyys ja sen arviointi, lue artikkeli Hengitysliiton sivuilla

Nosto 2

Milloin asunnossa on virhe?

Kuntotarkastus asuntokauppaan YTM-mallin mukaan on suunniteltu tarkastuksen laadun turvaamiseksi. Tarkastuksessa tulee havaita merkittävät virheet. Ne virheet, joiden perusteella asuntokaupassa voisi tapahtua hinnanalennusvaade tai että kyseeseen tulisi yllättäen kaupan purku.

Asuntokauppalain 4 luvun 14 §:n mukaan asunnossa on virhe, jos

1) Se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun;

2) Se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä sen käyttöönotettavaksi

3) Sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle;

4) Rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti;

5) Rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali, sikäli kuin sen laadusta ei ole erikseen sovittu, ei ole kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua tai että

6) asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostaja voi yleensä tällaisen asunnon kaupassa perustellusti olettaa.

Kuntotarkastus hinta

Kuntotarkastuksen hinnat alla ovat esimerkkejä. Katso hinnastosta tarkempia tietoja.

 • Asuntokaupan kuntotarkastus ok-talo alk. 1 450 €
 • Asuntokaupan kuntotarkastus rivitalo 1 100 €
 • Kosteusmittaus 295 €
 • Energiatodistus 395 €
 • Pinta-alamittaus alk. 400 €
 • Asiantuntijalausunnot 125 €/h

Hinta riippuu tarkastuksen sisällöstä. Ota yhteyttä!

Kunto asunnon hintatekijänä

Sijainnin ohella kunto vaikuttaa kauppahintaan. Osakemuotoisessa kohteessa myös taloyhtiön kokonaistilanteella on merkitystä. Kunnon määritys auttaa hinnoittelemaan kohteen oikein.

Kunnon ja hintapyynnön suhteesta:

 • Kuntotarkastus on tehty tai tehdään –> hintapyyntö kuntoon nähden realistiseksi
 • Elinkaarikorjaukset hoidettu ajallaan, ei lisäksi korjausvelkaa tai korjausvelka on huomioitu hinnassa
 • Mahdolliset vauriot on korjattu ja dokumentoitu asiallisesti
 • Kohde muutenkin dokumentoitu: piirrokset, luvat, huolto, korjaukset

Tutustu alueesi toteutuneisiin kauppahintoihin myös: asuntojen.hintatiedot.fi sivustolla (KVKL) tai selvitä, mitä kotisi laskennalliseksi arvoksi tulee sivustolla etuovi.com/asunnon-hinta-arvio.

Osta omakotitalo -opas

on takoitettu talon myyjän ja ostajan pikaoppaaksi. Sisältää tsek-listan kaikista kaupassa tarvittavista asiakirjoista. Lue ja lataa.

osta omakotitalo kuvake

Kuntotarkastus asuntokauppaan käytännössä

Kuntotarkastuksessa tarkastetaan kaikki näkyvät pinnat kulkuaukollisissa tiloissa. Vesikatto ja julkisivu tarkastetaan työturvallisuutta noudattaen talotikkailta ja kulkusilloilta käsin. Jos jotakin rakennusosaa ei päästä tarkastamaan suoritusohjeen mukaisesti, tulee siitä mainita tarkastuksessa ja tarkastusraportissa.

Lisäksi tulee mainita myös syy tarkastamattomuuteen. Tarkastus tehdään niissä olosuhteissa, jotka tarkastushetkellä vallitsevat. Lumipeitteen aikana jää yleensä vesikatto ja rakennuksen vierusta tarkastamatta.

Lue lisää kuntotarkastuksesta käytännössä >

Tutustu myös muihin yleisimpiin kuntotarkastukseen liittyviin asioihin Kuntotarkastustieto-sivullamme:

 • asuntokaupan kuntotarkastus käytännössä
 • kuntotarkastusraportti
 • kuntotarkastuksen tilaamisesta
 • myyjän, ostajan, tarkastajan vastuut
 • YTM-kuntotarkastuksen sisältö

Kuntotarkastus asuntokauppaan – vastuut

Myyjän vastuu

Myyjän on annettava kaupan teon yhteydessä ostajalle kaikki tiedossaan olevat, kauppaan vaikutukselliset seikat. Omakotitalon myyjä on vastuussa kohteen virheistä 5 vuoden ajan kaupan teosta.

Ostajan velvollisuudet

Ostaja on velvollinen selvittämään kohteen kunto silmämääräisesti. Ostajalta ei voi vaatia esimerkiksi rakennusalan osaamista.

Kuntotarkastajan vastuu

Kuntotarkastajan vastuu liittyy hänen työn tekemiseensä. Työ on tehtävä huolella noudattaen Kuntotarkastuksen Yhteisen Toimintamallin ohjeita.

Nosto 1:

Piilovirhe ja asuntokaupan kuntotarkastus

Piilovirhe, tarkastuksen laatu ja kuntotarkastajan osaaminen mietityttävät. Voiko myytävässä kohteessa mahdollisesti olla virhe, jota tarkastaja ei huomaa? Onko tarkastus sellainen, että voin luottaa siihen? Onko tarkastaja tarpeeksi koulutettu, osaava ja kokenut? Osaanko tulkita kuntotarkastusraporttia oikein? – Elämäni suurimmassa kaupassa, asuntokaupassa, on näin useita asioita jotka arveluttavat.

Kun ostat kuntotarkastuspalvelua, varmista edellä mainitut seikat. Tärkeää on henkilövalinnan jälkeen tutkia ja kysyä, onko kyseessä YTM-tarkastusmalli ja selvittää, mitä se sisältää. Lintukangas tekee aina tämän mallin mukaisen tarkastuksen ja lisäksi usein enemmänkin. Tämä riippuu myös rakennuksessa havaituista rakenteista ja tilanteesta. Hyvä tarkastaja havaitsee heti, mitkä ovat piilovirheen mahdollisia paikkoja, riskejä. Näihin suositellaan usein lisärakenneavauksia tai lisätutkimuksia, joita todella kannattaa tehdä. Näin vältytään piilovirheiden tuomilta ikäviltä jälkiseurauksilta, jotka tulevat kalliiksi.

Useinkin juuri tekemättä jätetty jatkotutkimus aktivoi kaupan jälkeisen reklamaation;”Löytyi piilevä virhe”. Emme koskaan suosittele rakenneavausta tai jatkotutkimuksia turhaan! Olemme tehneet yli 5000 kuntotarkastusta, osaamiseemme voi luottaa ja tämä tuo turvaa asuntokauppaasi.

Hyvin tehty tarkastus vähentää piilovirheen riskiä

Jotta kyse olisi myyjän vastuulle kuuluvasta salaisesta virheestä, on asuinrakennuksessa havaitun vian tai puutteen oltava merkittävä eli kiinteistön on piilevän virheen vuoksi ”poikkettava merkittävästi siitä mitä ostaja on voinut myydyn kaltaiselta kiinteistöltä kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen edellyttää”.

Kokeneen tarkastajan ei ole mahdollista olla havaitsematta kiinteistössä olevaa merkittävän virheen riskiä, jos hän noudattaa  YTM-mallin mukaista tarkastusta. Siten tämän mallin noudattaminen, hyvä koulutus ja vahva kokemus tuovat turvaa asunnon kauppaan.

Lue lisää kuntotarkastuspalveluista seuraamalla blogiamme.

Jaa FBssä
Twiittaa
Jaa LIssä
Meilaa