Kosteusmittaus pinnasta, kuntotarkastaja Lintukangas

Kosteusmittaus selvittää nopeasti vaurion ja sen laajuuden

Kosteusmittaus selvittää nopeasti kosteusvaurion ja sen laajuuden. Tärkeää mittauksessa on, että tarkastaja tuntee hyvin oman mittarinsa toiminnan (tiedon luotettavuus, erot mittauksissa) ja omaa kokemusta mittauksien tulkinnasta erilaisissa rakenteissa sekä tilanteissa.

Meillä on yli 20 vuoden kokemus ja vankka koulutus. Saat työstämme selkeän raportin, jonka sisällöistä kerromme sinulle myös henkilökohtaisesti.

Kosteusmittaus tehdään joko pintamittauksena tai rakenteista mitattuna. Pintamittauksella selvitetään esimerkiksi eri mittauspisteiden välisiä eroja johtopäätöksien tekemiseksi. Rakenteista mittaamalla selvitetään mahdollista kosteusvauriotilannetta tarkemmin.

1. Kosteusmittaus pinnasta

Pintamittauksella saadaan tietoa mahdollisesta kosteusvauriosta ja tulkitaan eroja eri mittauspisteiden tulosten välillä. Pintamittaukseen liittyy usein erilaisia epävarmuustekijöitä. Tulkinnassa tarvitaan sekä rakennetietoutta että mittarin tulkinnan hallintaa. Koulutettu ja kokenut rakennusalan asiantuntija suorittaa mittaukset luotettavasti.

Pintamittauksessa tulkitsemme aina mittaustuloksia eri pisteissä ja lisäksi tarkastelemme tutkittavia rakenteita sekä materiaaleja, niiden kosteudesiirto-ominaisuuksia ym. Pinnoista voidaan ottaa myös pintanäytteitä tarkempaa analysointia varten.

2. Kosteusmittaus rakenteista

Rakenteiden sisältä mittaamme kosteutta seuraavasti

  • Suhteellisen kosteuden mittaus
  • Rakenteen kosteuspitoisuuden mittaus

Suhteellisen kosteuden mittauksilla tutkimme materiaalien huokosilman kosteuspitoisuutta rakenteeseen asennetulla anturilla. Mittauksen tuloksena saadaan mittauskohdasta materiaalin kosteustasapainotilaa vastaava ilman suhteellinen kosteus.

Otamme mittauksen yhteydessä materiaalista aina myös näytepalan. Sen kosteuspitoisuus määritetään laboratoriossa punnitus-kuivatusmenetelmällä tai kemiallisinmenetelmin. Nämä toimet ovat tärkeitä, jotta osattaisiin valita oikea korjausmenetelmät ja/tai jatkotoimenpiteet.

Kosteusmittauksen hinta

Yhden tilan pintakosteusmittauksen hinta on alkaen 295 €.  Hinta riippuu tilasta/tilojen määrästä ja mittauksen sisällöstä. Kysy lisää!

Kosteusmittaajana toimivat Jussi Lintukangas (RKM, AKK) ja Riikka Lintukangas.

Kosteusmittauksen tilaaminen

Kun tilaat kosteusmittausta, huomioi, että kostean tilan tulee olla käyttämättä muutaman päivän tai mittaajan ohjeitten mukaisesti. Jos tilaa on juuri käytetty, käyty suihkussa tai muuten kasteltu, ei mittausta voida tehdä. Pintakosteutta löytyy varmuudella.

Mikäli sinulla on mitattavasta tilasta rakennepiirrokset, remonttipiirrokset, remontin kuvaus, tietoa asennuksista, vanhoista kosteusvaurioista tai vaikkapa dokumentti mikrobinäytteistä, kerrothan siitä tilauksen yhteydessä.

Kunnan terveystarkastajalta voi myös kysyä oman kohteensa mahdollisista aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Jos olet työpaikan edustaja, selvitä esimerkiksi rakennuksen omistajalta tai vuokranantajalta tila-/tapauskohtaiset ohjeet. On yleisimmin heidän velvollisuutensa tilata palvelu.

kosteusmittaus uusimaa

Lue lisää esimerkiksi Sisäilmayhdistyksen sivuilta.

Tästä löydät lisätietoa pesutilojen kosteusmittauksesta >