Kosteusmittaus Kuntotarkastaja Lintukangas
Kosteusmittaus Riikka Lintukangas

Kosteusmittaus asuntokauppaan tai vaurion selvittämiseksi

Kosteusmittauksella (tai kosteuskartoituksella) selvitetään yleisesti märkätilojen kunto osakehuoneiston kaupan yhteydessä. Mittaus selvittää nopeasti myös kosteusvaurion ja sen laajuuden.

Tärkeää mittaustuloksen onnistumiseksi on, että tarkastaja tuntee hyvin oman mittarinsa toiminnan (tiedon luotettavuus, erojen merkitys mittauspisteissä) ja omaa kokemusta mittaustietojen tulkinnasta erilaisissa rakenteissa sekä tilanteissa. Vaurioituneen alueen kos­teus­kar­toi­tus voi­daan teh­dä pai­kal­li­se­sti tai usei­ta ti­lo­ja sisältävänä tutkimuksena.

Asun­to­kau­pan yhteydessä kos­teus­kar­toi­tus teh­dään pin­ta­kos­teus­mit­ta­ril­la ai­net­ta rik­ko­mat­to­mal­la me­ne­tel­mäl­lä. Samalla tar­kis­te­taan hei­kos­ti kiin­ni ole­vat ”kopolaa­tat”. Mit­tauk­set teh­dään asun­non kaik­kii kos­tei­siin ti­loi­hin, eli kyl­py­huo­nei­seen, sau­naan ja WC-ti­loi­hin. Myös muut todennäköisimmät vesivuotojen paikat tarkastetaan (allaskaapit ym.).

Kosteusvaurio / vesivahinko aiheutuu yleisimmin näistä syistä:

 • salaojien puutteet, puuttuminen, väärä täyttömaa, kallistukset yms.
 • katon / vesikatteen rikkoutumat
 • pesukoneiden liitosjohtojen vuodot, kalusteet ylipäätään
 • valurautaviemäreiden tai putkiston korroosio
 • talotekniikan asennuspuutteet ja virheet, rikkoutuminen
 • asennusvirheet ja -onnettomuudet, kuten vesijohtoon poraaminen
 • rakennusaikaisen kosteuden jääminen rakenteisiin
 • materiaalivirheet
 • vääränlaiset liitokset, liittimet putkistoliitoksissa ym.
 • vanhat venttiilit, venttiilitiivisteet

Meillä on yli 20 vuoden kokemus ja vankka koulutus. Saat kosteusmittauksestamme selkeän raportin, jonka sisällöistä ja merkityksestä kerromme sinulle myös henkilökohtaisesti.

Kosteusmittaus tehdään joko pintamittauksena tai rakenteista mitattuna. Pintamittauksella selvitetään esimerkiksi eri mittauspisteiden välisiä eroja johtopäätöksien tekemiseksi. Rakenteista mittaamalla selvitetään mahdollista kosteusvaurio tilannetta tarkemmin.

1. Kosteusmittaus pinnasta

Pintamittauksella saadaan tietoa mahdollisesta kosteusvauriosta ja tulkitaan eroja eri mittauspisteiden tulosten välillä. Pintamittaukseen liittyy usein erilaisia epävarmuustekijöitä. Tulkinnassa tarvitaan sekä rakennetietoutta että mittarin tulkinnan hallintaa. Koulutettu ja kokenut rakennusalan asiantuntija suorittaa mittaukset luotettavasti.

Pintamittauksessa tulkitsemme aina mittaustuloksia eri pisteissä ja lisäksi tarkastelemme tutkittavia rakenteita sekä materiaaleja, niiden kosteudesiirto-ominaisuuksia ym. Pinnoista voidaan ottaa myös pintanäytteitä tarkempaa analysointia varten.

2. Kosteusmittaus rakenteista

Rakenteiden sisältä mittaamme kosteutta seuraavasti

 • Suhteellisen kosteuden mittaus
 • Rakenteen kosteuspitoisuuden mittaus

Suhteellisen kosteuden mittauksilla tutkimme materiaalien huokosilman kosteuspitoisuutta rakenteeseen asennetulla anturilla. Mittauksen tuloksena saadaan mittauskohdasta materiaalin kosteustasapainotilaa vastaava ilman suhteellinen kosteus.

Otamme mittauksen yhteydessä materiaalista aina myös näytepalan. Sen kosteuspitoisuus määritetään laboratoriossa punnitus-kuivatusmenetelmällä tai kemiallisinmenetelmin. Nämä toimet ovat tärkeitä, jotta osattaisiin valita oikea korjausmenetelmät ja/tai jatkotoimenpiteet.

Hinnat

Yhden tilan pintakosteusmittauksen hinta on alkaen 295 €.  Hinta riippuu tilasta/tilojen määrästä ja mittauksen sisällöstä. Kysy lisää!

Kosteusmittaajana toimivat Jussi Lintukangas (RKM, AKK) ja Riikka Lintukangas.

Kosteusmittauksen tilaaminen

Kun tilaat kosteusmittausta, huomioi, että kostean tilan tulee olla käyttämättä muutaman päivän tai mittaajan ohjeitten mukaisesti. Jos tilaa on juuri käytetty, käyty suihkussa tai muuten kasteltu, ei mittausta voida tehdä. Pintakosteutta löytyy varmuudella.

Mikäli sinulla on mitattavasta tilasta rakennepiirrokset, remonttipiirrokset, remontin kuvaus, tietoa asennuksista, vanhoista kosteusvaurioista tai vaikkapa dokumentti mikrobinäytteistä, kerrothan siitä tilauksen yhteydessä.

Kunnan terveystarkastajalta voi myös kysyä oman kohteensa mahdollisista aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Jos olet työpaikan edustaja, selvitä esimerkiksi rakennuksen omistajalta tai vuokranantajalta tila-/tapauskohtaiset ohjeet. On yleisimmin heidän velvollisuutensa tilata palvelu.

kosteusmittaus_riikka_lintukangas

Kosteusvaurio tilanne?

Kun havaitset kosteusvaurion tai vesivahingon, sulje heti kotisi vedentulo ja selvitä silmämääräisesti, missä vuoto sijaitsee. Omakotitaloissa kannattaa sulkea pääsulku, jos vuotokohdan lähellä ei ole erillistä sulkuventtiiliä.

Kerrostaloissa sulje ensimmäiseksi mahdolliset huoneistokohtaiset sulkuventtiilit tai ilmoita välittömästi vuodosta isännöitsijälle ja huoltoyhtiöön.

Äkillisen kosteusvaurion tai vesivahingon kohdatessa ota heti yhteyttä myös vakuutusyhtiöösi ja tee vahinkoilmoitus. Kotivakuutus korvaa yleensä vesivahingot, jotka ovat syntyneet äkillisesti. Vesivahinkoja, jotka syntyvät hiljalleen,ei kotivakuutus korvaa (esimerkiksi vanhan putkiston korroosion aiheuttamat vuotovahingot). Vanhoille putkistoille tulisikin aina tehdä kuntotutkimus, ennen kuin vuotovahinkoja alkaa tapahtua.

Kosteusmittaus

Kosteusmittauksella selvitetään yleisesti märkätilojen kunto osakehuoneiston kaupan yhteydessä. Mittaus selvittää nopeasti myös kosteusvaurion ja sen laajuuden.

Tärkeää mittaustuloksen onnistumiseksi on, että tarkastaja tuntee hyvin oman mittarinsa toiminnan ja omaa kokemusta mittaustietojen tulkinnasta erilaisissa rakenteissa sekä tilanteissa.

Vaurioituneen alueen kos­teus­kar­toi­tus voi­daan teh­dä pai­kal­li­se­sti tai usei­ta ti­lo­ja sisältävänä tutkimuksena.

Asun­to­kau­pan yhteydessä

kos­teus­kar­toi­tus teh­dään pin­ta­kos­teus­mit­ta­ril­la ai­net­ta rik­ko­mat­to­mal­la me­ne­tel­mäl­lä. Samalla tar­kis­te­taan hei­kos­ti kiin­ni ole­vat ”kopolaa­tat”. Mit­tauk­set teh­dään asun­non kaik­kii kos­tei­siin ti­loi­hin, eli kyl­py­huo­nei­seen, sau­naan ja WC-ti­loi­hin. Myös muut todennäköisimmät vesivuotojen paikat tarkastetaan (allaskaapit ym.).

Hinnat

Yhden tilan pintakosteusmittauksen hinta alkaen 295 €.

Hinta riippuu tilasta/tilojen määrästä ja mittauksen sisällöstä. Kysy lisää!

Kosteusmittaajana toimivat Jussi Lintukangas (RKM, AKK) ja Riikka Lintukangas.

Kosteusmittauksen tilaaminen

Kun tilaat kosteusmittausta, huomioi, että kostean tilan tulee olla käyttämättä muutaman päivän tai mittaajan ohjeitten mukaisesti.

Jos tilaa on juuri käytetty, käyty suihkussa tai muuten kasteltu, ei mittausta voida tehdä. Pintakosteutta löytyy varmuudella.

Mikäli sinulla on mitattavasta tilasta rakennepiirrokset, remonttipiirrokset, remontin kuvaus, tietoa asennuksista, vanhoista kosteusvaurioista tai vaikkapa dokumentti mikrobinäytteistä, kerrothan siitä tilauksen yhteydessä.

Kunnan terveystarkastajalta voi myös kysyä oman kohteensa mahdollisista aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Jos olet työpaikan edustaja, selvitä esimerkiksi rakennuksen omistajalta tai vuokranantajalta tila-/tapauskohtaiset ohjeet. On yleisimmin heidän velvollisuutensa tilata palvelu.

Kosteusvaurio tilanne?

Kun havaitset kosteusvaurion tai vesivahingon, sulje heti kotisi vedentulo ja selvitä silmämääräisesti, missä vuoto sijaitsee. Omakotitaloissa kannattaa sulkea pääsulku, jos vuotokohdan lähellä ei ole erillistä sulkuventtiiliä.

Kerrostaloissa sulje ensimmäiseksi mahdolliset huoneistokohtaiset sulkuventtiilit tai ilmoita välittömästi vuodosta isännöitsijälle ja huoltoyhtiöön.

Äkillisen kosteusvaurion tai vesivahingon kohdatessa ota heti yhteyttä myös vakuutusyhtiöösi ja tee vahinkoilmoitus. Kotivakuutus korvaa vesivahingot, jotka ovat syntyneet äkillisesti. Vesivahinkoja, jotka syntyvät hiljalleen, ei kotivakuutus korvaa (esimerkiksi vanhan putkiston korroosion aiheuttamat vuotovahingot). Vanhoille putkistoille tulisikin aina tehdä kuntotutkimus, ennen kuin vuotovahinkoja alkaa tapahtua.