Kosteusmittaus Lintukangas

Kosteusmittaus asuntokauppaan tai vaurion selvittämiseksi

Kosteusmittauksella – tai kosteuskartoituksella – selvitetään yleisesti märkätilojen kunto osakehuoneiston kaupan yhteydessä. Mittaus selvittää nopeasti myös kosteusvaurion ja sen laajuuden.

Tärkeää mittaustuloksen onnistumiseksi on, että tarkastaja tuntee hyvin oman mittarinsa toiminnan (tiedon luotettavuus, erojen merkitys mittauspisteissä) ja omaa kokemusta mittaustietojen tulkinnasta erilaisissa rakenteissa sekä tilanteissa. Vaurioituneen alueen kos­teus­kar­toi­tus voi­daan teh­dä pai­kal­li­se­sti tai usei­ta ti­lo­ja sisältävänä tutkimuksena.

Asun­to­kau­pan yhteydessä kos­teus­kar­toi­tus teh­dään pin­ta­kos­teus­mit­ta­ril­la ai­net­ta rik­ko­mat­to­mal­la me­ne­tel­mäl­lä. Samalla tar­kis­te­taan hei­kos­ti kiin­ni ole­vat ”kopolaa­tat”. Mit­tauk­set teh­dään asun­non kaik­kii kos­tei­siin ti­loi­hin, eli kyl­py­huo­nei­seen, sau­naan ja WC-ti­loi­hin. Myös muut todennäköisimmät vesivuotojen paikat tarkastetaan (allaskaapit ym.).

Kosteusvaurio – syitä:

 • salaojien puutteet, puuttuminen, väärä täyttömaa, kallistukset yms.
 • katon / vesikatteen rikkoutumat
 • pesukoneiden liitosjohtojen vuodot, kalusteet ylipäätään
 • valurautaviemäreiden tai putkiston korroosio
 • talotekniikan asennuspuutteet ja virheet, rikkoutuminen
 • asennusvirheet ja -onnettomuudet, kuten vesijohtoon poraaminen
 • rakennusaikaisen kosteuden jääminen rakenteisiin
 • materiaalivirheet
 • vääränlaiset liitokset, liittimet putkistoliitoksissa ym.
 • vanhat venttiilit, venttiilitiivisteet

Meillä on yli 20 vuoden kokemus ja vankka koulutus. Saat kosteusmittauksestamme selkeän raportin, jonka sisällöistä ja merkityksestä kerromme sinulle myös henkilökohtaisesti.

Kosteusmittaus tehdään joko pintamittauksena tai rakenteista mitattuna. Pintamittauksella selvitetään esimerkiksi eri mittauspisteiden välisiä eroja johtopäätöksien tekemiseksi. Rakenteista mittaamalla selvitetään mahdollista kosteusvaurio tilannetta tarkemmin.

1. Kosteusmittaus pinnasta

Pintamittauksella saadaan tietoa mahdollisesta kosteusvauriosta ja tulkitaan eroja eri mittauspisteiden tulosten välillä. Pintamittaukseen liittyy usein erilaisia epävarmuustekijöitä. Tulkinnassa tarvitaan sekä rakennetietoutta että mittarin tulkinnan hallintaa. Koulutettu ja kokenut rakennusalan asiantuntija suorittaa mittaukset luotettavasti.

Pintamittauksessa tulkitsemme aina mittaustuloksia eri pisteissä ja lisäksi tarkastelemme tutkittavia rakenteita sekä materiaaleja, niiden kosteudensiirto-ominaisuuksia ym. Pinnoista voidaan ottaa myös pintanäytteitä tarkempaa analysointia varten.

2. Kosteusmittaus rakenteista

Rakenteiden sisältä mittaamme kosteutta seuraavasti

 • Suhteellisen kosteuden mittaus
 • Rakenteen kosteuspitoisuuden mittaus

Suhteellisen kosteuden mittauksilla tutkimme materiaalien huokosilman kosteuspitoisuutta rakenteeseen asennetulla anturilla. Mittauksen tuloksena saadaan mittauskohdasta materiaalin kosteustasapainotilaa vastaava ilman suhteellinen kosteus.

Otamme mittauksen yhteydessä materiaalista aina myös näytepalan. Sen kosteuspitoisuus määritetään laboratoriossa punnitus-kuivatusmenetelmällä tai kemiallisinmenetelmin. Nämä toimet ovat tärkeitä, jotta osattaisiin valita oikea korjausmenetelmät ja/tai jatkotoimenpiteet.

Hinnat

Hinta riippuu tilasta ja tilojen määrästä sekä mittauksen sisällöstä. Katso hinnasto alla tai ota yhteyttä ja kysy meiltä lisää palvelusta.

Kosteusmittauksen tilaaminen

Kun tilaat kosteusmittausta, huomioi, että kostean tilan tulee olla käyttämättä muutaman päivän tai mittaajan ohjeitten mukaisesti. Jos tilaa on juuri käytetty, käyty suihkussa tai muuten kasteltu, ei mittausta voida tehdä. Pintakosteutta löytyy varmuudella.

Mikäli sinulla on mitattavasta tilasta rakennepiirrokset, remonttipiirrokset, remontin kuvaus, tietoa asennuksista, vanhoista kosteusvaurioista tai vaikkapa dokumentti mikrobinäytteistä, kerrothan siitä tilauksen yhteydessä.

Kunnan terveystarkastajalta voi myös kysyä oman kohteensa mahdollisista aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Jos olet työpaikan edustaja, selvitä esimerkiksi rakennuksen omistajalta tai vuokranantajalta tila-/tapauskohtaiset ohjeet. On yleisimmin heidän velvollisuutensa tilata palvelu.

kosteusmittaus_riikka_lintukangas

Kosteusvaurio tilanne?

Kun havaitset kosteusvaurion tai vesivahingon, sulje heti kotisi vedentulo ja selvitä silmämääräisesti, missä vuoto sijaitsee. Omakotitaloissa kannattaa sulkea pääsulku, jos vuotokohdan lähellä ei ole erillistä sulkuventtiiliä.

Kerrostaloissa sulje ensimmäiseksi mahdolliset huoneistokohtaiset sulkuventtiilit tai ilmoita välittömästi vuodosta isännöitsijälle ja huoltoyhtiöön.

Äkillisen kosteusvaurion tai vesivahingon kohdatessa ota heti yhteyttä myös vakuutusyhtiöösi ja tee vahinkoilmoitus. Kotivakuutus korvaa yleensä vesivahingot, jotka ovat syntyneet äkillisesti. Vesivahinkoja, jotka syntyvät hiljalleen,ei kotivakuutus korvaa (esimerkiksi vanhan putkiston korroosion aiheuttamat vuotovahingot). Vanhoille putkistoille tulisikin aina tehdä kuntotutkimus, ennen kuin vuotovahinkoja alkaa tapahtua.

Käyttövesiputkiston keski-ikä noin 28 vuotta

Tiesitkö, että suomalaisen käyttövesiputkiston keski-ikä on vakuutusyhtiöiden tilastojen mukaan 28 vuotta. Tällöin putkisto on jo alkanut syöpyä tai kulua puhki. Tämän jälkeen vakuutusyhtiöiden vuototurva-vakuutuksessa vähennetään mahdollisesta vakuutuskorvauksesta (putkiston uusiminen) 3% kunkin ikävuoden osalta. Tämä tarkoittaa noin 35-vuotiaan putkiston uusimisen korvattavuuden päättymistä kokonaan. Putkiston aiheuttaman vahingon (kuivaus, purku, jälleenrakentaminen) määrästä tehdään myös ns. vuotovähennys, joka on noin 10 – 20% putkiston iästä riippuen. Eri vakuutusyhtiöiden välillä näissä prosenttiluvussa voi olla huomattavia eroja.

Kosteuskartoitus esite (n. 800 kt, pdf)

Sisäilmatutkimus voi paljastaa tilanteesta enemmän

Rakennusterveysasiantuntija palvelut

Homekoirapalvelu

Betonilaatta, jonka päälle on koolattu puulattia, kosteusvaurioherkkä riskirakenne

Tuulettumaton puurunkoinen ulkoseinä, kosteuvaurioherkkä riskirakenne

Tasakatto, kosteusvaurioherkkä riskirakenne

Lue lisää esimerkiksi Sisäilmayhdistyksen sivuilta.

Tästä löydät lisätietoa pesutilojen kosteusmittauksesta >

LVI-alan yleisimmät vesivahingot, opinnäytetyö Reetu Aaltonen, Metropolia, 2018

Kosteusmittaus

Kosteusmittauksella selvitetään yleisesti märkätilojen kunto osakehuoneiston kaupan yhteydessä. Mittaus selvittää nopeasti myös kosteusvaurion ja sen laajuuden.

Tärkeää mittaustuloksen onnistumiseksi on, että tarkastaja tuntee hyvin oman mittarinsa toiminnan ja omaa kokemusta mittaustietojen tulkinnasta erilaisissa rakenteissa sekä tilanteissa.

Vaurioituneen alueen kos­teus­kar­toi­tus voi­daan teh­dä pai­kal­li­se­sti tai usei­ta ti­lo­ja sisältävänä tutkimuksena.

Asun­to­kau­pan yhteydessä

kos­teus­kar­toi­tus teh­dään pin­ta­kos­teus­mit­ta­ril­la ai­net­ta rik­ko­mat­to­mal­la me­ne­tel­mäl­lä. Samalla tar­kis­te­taan hei­kos­ti kiin­ni ole­vat ”kopolaa­tat”. Mit­tauk­set teh­dään asun­non kaik­kii kos­tei­siin ti­loi­hin, eli kyl­py­huo­nei­seen, sau­naan ja WC-ti­loi­hin. Myös muut todennäköisimmät vesivuotojen paikat tarkastetaan (allaskaapit ym.).

Hinta

Hinta riippuu tilasta/tilojen määrästä ja mittauksen sisällöstä. Katso hinnasto alla tai kysy lisää!

Kosteusmittauksen tilaaminen

Kun tilaat kosteusmittausta, huomioi, että kostean tilan tulee olla käyttämättä muutaman päivän tai mittaajan ohjeitten mukaisesti.

Jos tilaa on juuri käytetty, käyty suihkussa tai muuten kasteltu, ei mittausta voida tehdä. Pintakosteutta löytyy varmuudella.

Mikäli sinulla on mitattavasta tilasta rakennepiirrokset, remonttipiirrokset, remontin kuvaus, tietoa asennuksista, vanhoista kosteusvaurioista tai vaikkapa dokumentti mikrobinäytteistä, kerrothan siitä tilauksen yhteydessä.

Kunnan terveystarkastajalta voi myös kysyä oman kohteensa mahdollisista aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Jos olet työpaikan edustaja, selvitä esimerkiksi rakennuksen omistajalta tai vuokranantajalta tila-/tapauskohtaiset ohjeet. On yleisimmin heidän velvollisuutensa tilata palvelu.

Kosteusvaurio tilanne?

Kun havaitset kosteusvaurion tai vesivahingon, sulje heti kotisi vedentulo ja selvitä silmämääräisesti, missä vuoto sijaitsee. Omakotitaloissa kannattaa sulkea pääsulku, jos vuotokohdan lähellä ei ole erillistä sulkuventtiiliä.

Kerrostaloissa sulje ensimmäiseksi mahdolliset huoneistokohtaiset sulkuventtiilit tai ilmoita välittömästi vuodosta isännöitsijälle ja huoltoyhtiöön.

Äkillisen kosteusvaurion tai vesivahingon kohdatessa ota heti yhteyttä myös vakuutusyhtiöösi ja tee vahinkoilmoitus. Kotivakuutus korvaa vesivahingot, jotka ovat syntyneet äkillisesti. Vesivahinkoja, jotka syntyvät hiljalleen, ei kotivakuutus korvaa (esimerkiksi vanhan putkiston korroosion aiheuttamat vuotovahingot). Vanhoille putkistoille tulisikin aina tehdä kuntotutkimus, ennen kuin vuotovahinkoja alkaa tapahtua.