Energiatodistus on lakisääteinen
energiatodistus kuntotarkastuksen yhteydessä

Energiatodistus asuntokauppaan

Energiatodistus on lakisääteinen. Se tulee esittää uudisrakennukselle jo rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle aina myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Todistuksen voimassaoloaika on 10 vuotta tarkastuspäiväyksestä.

Todistuksesta selviää visuaalisesti rakennuksen energiatehokkuusluokka ja -tiedot. Todistuksessa ilmoitetaan myös toteutunut energiankulutus (energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen).

Todistusta ei tarvita, kun

 • rakennus kerrosalaltaan alle 50 neliömetriä tai
 • kyseessä on loma-asumiseen tarkoitettu asuinrakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen

E-luku

Energiatodistuksessa näkyvä E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön perustuva vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. Rakennuksen energialuokitus perustuu tähän laskettuun energiatehokkuuden vertailulukuun.

Energialuokitukseen voi vaikuttaa

Todistus sisältää myös asiantuntijan laatimat suositukset, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta on mahdollista parantaa. Energialuokitukseen voi vaikuttaa esimerkiksi lämmöneristystä parantamalla, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

Todistuksen laadinta edellyttää

Todistuksen laatijalta edellytetään hyvää energiatodistuslain, ja lain nojalla annettujen asetusten, tuntemista sekä energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain tuntemista.

Laatijoille on asetettu erilaisia pätevyysvaatimuksia, joilla varmistetaan, että todistuksista tulee laadukkaita.

Energiatodistus asuntokaupan yhteydessä – mitä toimia laki edellyttää näytön yhteydessä?

Todistus on oltava nähtävillä asuntokaupan näyttötilaisuudessa ja se on annettava kaupan tai vuokrauksen yhteydessä sopimuskumppanille.

Todistukseen on sisällytettävä kustannustehokkaita suosituksia rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuuden parantamiseksi, mikäli tämä vain on mahdollista.

Todistuksessa annettu energiatehokkuutta kuvaava kirjaintunnus on lisäksi mainittava myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Kirjaintunnuksella on oltava alaindeksinä vuosiluku, joka täsmentää, minkä säädösten mukaan todistus on laadittu.

Hinnat alkaen

 • kuntotarkastuksen yhteydessä 345 €
 • erikseen tilattuna OKT, ET 445 €
 • paritalorakennus 545 €
 • rakennuslupavaiheeseen 195 €

Energiatodistukset laatii Riikka Lintukangas, jolla on energiatodistuksen laatijan pätevyys (FISE).

Taloyhtiöt: pyydä tarjous!

Energiatodistus on kahdeksansivuinen kokonaisuus

ja se on kaikille rakennustyypeille sama. Energiatodistuslomakkeen sisällöstä ja ulkonäöstä on säädetty energiatodistus-asetuksen liitteessä 3. Olemassa oleville rakennuksille kaikki sivut on täytettävä. Uudelle rakennukselle ei anneta säästösuosituksia.

Todistuslomakkeen kaksi ensimmäistä sivua sisältävät koosteen energiatodistuksen keskeisistä tiedoista. Sivuilla 3 ja 4 esitellään E-luvun laskennan keskeiset lähtöarvot ja tulokset. Muut sivut sisältävät rakennuksen tarkastuksen yhteydessä tehdyt havainnot ja säästösuositukset sekä mahdolliset lisätiedot.

Energiatodistus tarvitaan asuntokaupan yhteydessä. Tilaa todistus yhdessä kuntotarkastuksen kanssa edullisempaan hintaan!

Tutustu myös muihin palveluihimme ja hinnastoon:

Lue lisää

Lataa Energiatodistus esite (n. 700 kt, pdf)

Lue lisää ”Mikä on energiatodistus” Motivan sivuilta

Laki rakennuksen energiatodistuksesta, Finlex

Tutustu myös energiansäästövinkkeihimme

Energiatodistus asuntokauppaan

Energiatodistus on lakisääteinen. Se tulee esittää uudisrakennukselle jo rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle aina myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Todistuksen voimassaoloaika on 10 vuotta tarkastuspäiväyksestä.

Energiatodistuksesta selviää visuaalisesti rakennuksen energiatehokkuusluokka ja -tiedot. Todistuksessa ilmoitetaan myös toteutunut energiankulutus (energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen).

Todistusta ei tarvita, kun

 • rakennus kerrosalaltaan alle 50 m² tai
 • kyseessä on loma-asumiseen tarkoitettu asuinrakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen

Hinnat alkaen

 • kuntotarkastuksen yhteydessä 345 €
 • erikseen tilattuna OKT, ET 395 €
 • paritalorakennus 545 €
 • rakennuslupavaiheeseen 195 €

Energiatodistukset laatii Riikka Lintukangas, jolla on energiatodistuksen laatijan pätevyys (FISE).

Taloyhtiöt: pyydä tarjous!

Energiatodistus tarvitaan asuntokaupan yhteydessä. Tilaa todistus yhdessä kuntotarkastuksen kanssa edullisempaan hintaan!

Energiatodistus – mitä toimia laki edellyttää asuntokaupan näytön yhteydessä?

Energiatodistus on oltava nähtävillä näyttötilanteissa ja se on annettava kaupan tai vuokrauksen yhteydessä sopimuskumppanille.

Energiatodistuksessa annettu energiatehokkuutta kuvaava kirjaintunnus on lisäksi mainittava myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Kirjaintunnuksella on oltava alaindeksinä vuosiluku, joka täsmentää, minkä säädösten mukaan energiatodistus on laadittu.

Tutustu myös muihin palveluihimme ja hinnastoon: