Rakennusterveysasiantuntija RTA Riikka Lintukangas
Rakennusterveysasiantuntija Riikka Lintukangas työssään.

RTA, kun epäilet kodin terveyshaittaa

RTA eli Sertifioitu rakennusterveysasiantuntija on sisäilma-asioihin ja terveelliseen sisäympäristöön kouluttautunut erityisasiantuntija.

Oletko havainnut kotisi tilassa poikkevaa hajua tai pinnoitemuutoksia? Onko esimerkiksi kuntotarkastusraportissa mainittu riskirakenteista? Epäiletkö vauriotilaa? Vai onko kyseessä asuntokaupan riitatilanne, johon tarvitset RTA-asiantuntijan apua?

RTA prosessina

1. Konsultaatiokäynti / kohteen kartoitus
RTA konsultaatiokäynti alkaa asiakkaan havainnoista ja selvitys- sekä käyttötarpeesta; Kartoitus tehdään konsultaatiokäynnin aikana aistinvaraisesti, rakenteita rikkomattomin menetelmin. Asiantuntija kartoittaa tilan rakenteiden toteutustavat  ja havaitut puutteet sisäilmastossa.

Rakenteiden toteutustavat selvitetään mahdollisuuksien mukaan rakennepiirustuksista ja muutos- sekä korjausdokumenteista. Pyritään arvioimaan vastaavatko asiakirjat kohteessa tehtyjä havaintoja. Asiakirjoista voi havaita myös, onko rakenteissa riskipaikkoja, jotka voivat vaurioitua herkästi, tai materiaaleja, jotka voivat vaurioitua tai tuottaa päästöjä sisäilmaan.

RTA haastattelee asukkaita, tai muun käyttökohteen tilojen käyttäjiä ja/tai omistajia, heidän havainnoistaan ja koetuista ongelmista. Haastattelulla pyritään saamaan lisätietoa, millaisia havaintoja tilassa on tehty – hajut, vetoisuus, havaintojen alkamisajankohta, ongelman esiintyvyys ja ongelman kesto.

Lisäksi voidaan tehdä alustavia selvityksiä pintakosteudentunnistimella ja esimerkiksi merkkisavulla ilmavirtojen tutkimiseksi.

rakennusterveysasiantuntijan konsultaatio
ilmavirtausten tutkiminen rta

2. Kirjallinen raportti
Kartoituskäynnin dokumenttien, tehtyjen havaintojen ja haastattelujen pohjalta voidaan laatia tarvittaessa kirjallinen raportti käynnin havainnoista ja tehdä kohteeseen soveltuva yksilöllinen tutkimussuunnitelma. – Tässä yhteydessä on selvitetty myös, olisiko ongelma poistettavissa kunnostamalla tila ilman, että kohde tutkitaan erilaisin menetelmin tarkemmin.

3. Yksilöllinen tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma riippuu kohteen iästä, käytetyistä materiaaleista ja rakenteista, havaituista ongelmista ja niiden laajuudesta. Yksilöllinen tutkimussuunnitelma käydään aina lävitse asiakkaan kanssa sekä sovitaan yhdessä ehdotetun tutkimuksen sisällöstä, yksityiskohdista ja laajuudesta sekä kustannuksista.

Yksilölliseen tutkimussuunnitelmaan voi sisältyä  ilmanäytteitä, pyyhintä- ja laskeumanäytteitä, rakenneavauksia ja materiaalinäytteitä. Näytteet tutkitutetaan akkreditoidussa laboratoriossa.

Sisäilmasto-ongelman tutkimisessa tulee käyttää asumisterveysasetuksen ja Valviran soveltamisohjeen mukaisia tutkimusmenetelmiä.

4. RTA-tutkimuksen raportti

Jatkotoimenpiteenä tehdyistä tutkimuksista tehdään kirjallinen valokuvallinen raportti havainnoista ja johtopäätökset. Raportissa on yhteenveto tarkastuksesta, lähtötiedoista ja tehdyistä tutkimuksista. Yhteenvedosta saa yleiskäsityksen tarkastuksen laajuudesta. Varsinainen raporttiosuus sisältää yksilöityjä tietoja, johtopäätökset, valokuvia sekä suositukset jatkotoimenpiteistä. Raportti ei ole korjaustyöselostus vaan pohja mahdolliselle korjaustyöselostuksen tekemiselle.

Hyvä RTA

RTA:n työssä tulee tuntea laaja-alaisesti rakentamisen historiaa, rakentamisessa käytetyt materiaalit ennen ja nyt, sekä ymmärtää rakentamista, jotta pystyy arvioimaan rakenteen toteutukseen liittyvät työvirheiden mahdollisuudet.

Ongelman selvittäminen vaatii erinomaista havainnointikyky ja asiantuntijan tulee myös osata erilaiset tutkimusmenetelmät, jotta ongelman tutkiminen on nopeaa ja mahdollisimman kustannustehokasta. Viestinnän ja raportoinnin tulee olla selkeää, yksilöityä, ymmärrettävää sekä perusteltua.

ARA avustukset sisäilmaston tutkimukseen

ARA myöntää avustuksia sekä henkilöille että taloyhtiöille kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin sekä tällaisten rakennusten perusparannuksen suunnittelukustannuksiin.

Ennen avustuksen hakemista sinun tulee pyytää tarjous tutkimusten tekemisestä. Ota yhteyttä ja kysy lisää. Työt voidaan aloittaa vasta avustuspäätöksen saamisen jälkeen.

Riikka Lintukangas

  • Rakennusterveysasiantuntija RTA
  • Insinööri AMK
  • Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus KIINKO
  • Energiatodistuksen laatijan pätevyys FISE
  • Rakennuspiirtäjä
  • LKV, LVV (laillistettu kiinteistönvälittäjä)
  • KiAT, YAT
  • Julkinen kaupanvahvistaja 402000/817