Kuntotarkastus prosessina

Kuntotarkastusprosessi sisältää useita vaiheita aina sen tarpeen syntymishetkestä raportointiin. Tarkastusta ja raporttia käsitellään  myös hinnan määrityksen hetkellä, tarjousta tehtäessä ja mahdollisesti myös kauppojen jälkeen.

Kauppojen jälkeen kuntotarkastus palvelee esimerkiksi remontin suunnittelijaa ja toteuttajaa helpottamalla heidän työtään. Se voi vaikuttaa myös remontin prioriteetteihin ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi korjausten pitkän tähtäimen suunnittelussa. – Tällainen PTS on hyvä ja suunnitelmallinen keino ylläpitää kodin kuntoa ja omaisuuden arvoa.

kuntotarkastus prosessi asuntokaupoilla

Kuntotarkastus prosessi koostuu monesta stepistä

A. Kuntotarkastuksesta sopiminen

Kuntotarkastuspalvelu ostamista harkitseva pohtii, miten löytää luotettavan ja osaavan tarkastajan. Hän voi elää pienoisessa pelossa, löytyykö kohteesta jotain, joka laskee hintaa ja vähentää kohteen houkuttelevuutta. Samalla hän ymmärtää, että virheiden yllättävä löytyminen kaupanteon jälkeen voi saattaa hänet vaikeuksiin.

Kun tarkastajan valinta on erilaisin kriteerein päätetty ja ostaja luottaa tarkastajan osaamiseen, palvelukykyyn sekä on tutkinut referenssejä, sovitaan tarkastuksesta kirjallisesti. Ostaja on voinut tutustua myös Kuntotarkastuksen tilaajan ohjeeseen. KH 90-00393, LVI 01-10413, Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Tilaajan ohje.

B. Tarkastussuunnitelman laatiminen

Tilauksen yhteydessä tarkastava yritys tiedustelee tilaajalta sopivimpia aikatauluja ja alustavia tietoja kohteesta. Hän pyytää tilaajaa toimittamaan myös tarvittavat asiakirjat ja piirrokset. Tarkastaja laatii tarkastussuunitelman näiden alustavien tietojen pohjalta.

C. Alkuhaastattelu ja asiakirjoihin paneutuminen

Alkuhaastattelussa tarkastava yritys tai tarkastaja haastattelee tilaajaa. Joillain yrityksillä on alkuhaastattelulomake, joka täytetään ja palautetaan yritykselle. Toiset suosivat kasvokkain tapahtuvaa alkuhaastattelua, jossa asioista voidaan keskustella ja selittää tarkemmin kysymyksien sisältöjä. Molemmissa tapauksissa tarkastaja saa olennaista lisätietoa kohteen käyttäjältä.

Tämän jälkeen tarkastaja tutustuu piirustuksiin, dokumentteihin ja haastattelussa ilmeinneisiin seikkoihin sekä täydentää tarkastussuunnitelmaansa.

D. Kuntotarkastus kohteessa

Varsinainen kuntotarkastus tapahtuu sovittuna päivänä, josta tilaaja on myös saanut ohjeet esimerkiksi kosteiden tilojen käytön suhteen. Tarkastuksesta voit lukea palvelun sivulta ja YTM kuntotarkastuksen sisältö -sivultamme.

E. Raportin laadinta ja toimitus tilaajalle

Tarkastuksen jälkeen vuorossa on kuntotarkastusraportin laatiminen. Raportissa huomioidaan alkuhaastattelu, dokumentit ja tarkastukessa tehdyt havainnot.

Raportti voidaan toimittaa nopeasti, koska tarkastajilla on käytössään erilaisia digitaalisia sovelluksia. Toki hyvän ja yksiselitteisen tekstin tuottamiseen käytetään aikaa. Raportin esittely tapahtuu myös sovitusti ja siinä on hyvä vielä keskustella raportin yksityiskohdista, jotta mikään kohta ei jää tilaajalle arvailujen varaan.

Kuntotarkastusprosessin merkitys

Kuntotarkastus tulee YTM-mallin mukaisesti tehtynä palvelemaan hyvin kaupan eri osapuolien tarpeita. Jäsennelty ja suunnitelmallinen toiminta kertoo myös tarkastavan yrityksen laadusta.

Liiallinen byrokratia ei luonnollisesti palvele ketään, mutta miniminä YTM-mallissa esitetty prosessi kuuluu jokaisen ammattimaisen ja kokeneen tarkastajan arkeen.

 


Haluatko tietää lisää?

Jaa FBssä
Twiittaa
Jaa LIssä
Meilaa