Kuntotarkastuksen tilaaminen ennen asuntokauppoja

Kuntotarkastuksen tilaaminen ennen kauppoja

Kuntotarkastuksen tilaaminen on perusteltua tehdä ennen kaupoille ryhtymistä. Aikaisin tehty tarkastus on hyvä, koska silloin voit tarvittaessa tehdä korjauksia tai suositeltuja lisätutkimuksia. Nämä taas ovat kauppaa ajatellen hyviä ratkaisuja, jotta saat kodistasi parhaan mahdollisen hinnan ja samalla selvitettyä kodin todellisen kunnon ilman piilevien virheiden riskiä.

Usein juuri erityiset lisätarkastukset jäävät tekemättä, koska ne voivat tuntua työläiltä ja hintakin voi pohdituttaa. Lisätutkimuksia suositellaan kuitenkin juuri siksi, että voi löytyä vaurio tai vanhentunut, puutteellinen tai jopa virheellinen rakenne. Ne on aina parempi selvittää ennen kauppaa. Kaupan jälkeen niistä syntyy yleensä riita-asia, joka johtaa hinnan alennusvaateeseen ja oikeudenkäyntiin.

Kuntotarkastus YTM-mallin mukaan ja AKK-tasoiselta tarkastajalta

Kuntotarkastusta tilatessasi tulisi sinun kiinnittää huomiota tarkastuksen sisällön lisäksi tarkastajan osaamiseen ja kokemukseen. Hyvät referenssit löytyvät tänä päivänä helposti tarkastajan tai tarkastavan yrityksen Facebook-sivuilta, kotisivuilta tai muuten googlaamalla.

YTM-mallin mukainen tarkastus määrittää tarkastukselle hyvän standardin, jonka mukaan tehty tarkastus on vähin, mitä voi suositella. Hyvässä tarkastuksessa sovitaan myös etukäteen tilauksen sisältö: tehdäänkö heti vanhentuneen rakenteen kuntotutkimus tai muu lisätutkimus, mihin on mahdollista tehdä rakenneavauksia ja missä riskejä voi olla. Kannattaa tässä vaiheessa tutustua myös jo oman talonsa riskirakenteisiin esimerkiksi sivustolla hometalkoot.fi

Kuntotarkastuksen YTM-malliin voit tutustua tästä >

Kuntotarkastuksen tilaaminen AKK-kuntotarkastajalta

AKK = Asuntokaupan kuntotarkastaja -pätevyys, jonka myöntää FISE.

FISE Oy on kattava ja aktiivinen henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia. Katso lisää >

AKK-pätevyys koostuu koulutus-­, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista seuraavan tiivistyksen mukaisesti:

1. Koulutus

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta sekä pätevyyskoulutuksesta ja -tentistä.

Tutkintona edellytetään kyseiseen tehtävään soveltuvaa, rakentamisen alalla suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari (AMK) tai vastaava aiempi nimike, vähintään teknikon tutkinto.

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISE:n hyväksymää Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutusta.

Hakijalta edellytetään FISE:n AKK- pätevyystentin suorittamista ennen pätevyyden hakua. Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla vanhempi kuin 5 v.

2. Kuntotarkastajan työkokemus

Asuntokaupan kuntotarkastajalta edellytetään vähintään 5 vuoden monipuolista työkokemusta talonrakennus- ja kiinteistöalalta. Työkokemuksen tulee olla pätevyyteen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeistä kokemusta. Kokemuksen tulee sisältää arviointi- ja tarkastustehtäviä tai avustamista näissä tutkimustehtävissä.

3. Työnäytteet

Pätevyyskoulutuksen jälkeen opiskelijan tulee laatia kolme näyttötyötä sekä saada niille hyväksyntä näyttötöiden tarkastustyöryhmältä ennen pätevyyden hakemista. Näyttötyöt ovat asuntokaupan kuntotarkastusraportteja todellisista kohteista. Tarkastustyöryhmälle varataan tarkastusaikaa n. kolme kuukautta ennen pätevyyslautakunnan kokousta. (Lähde: FISE)

Kuntotarkastuksen tilaaminen yhdessä ostajaehdokkaan kanssa

Joskus kuntotarkastus tilataan vasta, kun potentiaalinen ostajaehdokas on löytynyt. Kuntotarkastus voi olla juurikin ostajan edellytys kauppojen syntymiseksi. Näin voidaan toki tehdä ja tuleekin tehdä, jos tarkastusta ei ole heti tehty.

Tämä tarkoittaa joskus myös, että molemmat osapuolet osallistuvat tarkastuksen kustannuksiin. Jos kauppoja ei synny, on tarkastusraportti kuitenkin myyjän käytössä jatkoa varten. Ennen kaupantekoa tehty kuntotarkastus on kuitenkin myös tässä suhteessa parempi, koska kunto on tiedossa jo ennen kauppaa. Tällöin tietyn tasoista asuntoa etsivät näkevät, onko rakennus heitä kiinnostava. Samoin kohteen hinta on perustellummin määritely, koska se perustuu myös määriteltyyn kuntoon.

Kuntotarkastuksen tilaaminen vahvistetaan aina kirjallisella tilaussopimuksella. Tutustu tilaussopimukseen hyvin ja kysy asioista jo ennen tarkastusta, jos kysymyksiä tarkastuksen suhteen herää.

Tutustu kuntotarkastuspalveluumme >>

Katso lisää:

Jaa FBssä
Twiittaa
Jaa LIssä
Meilaa