Asunnon myyjän vastuu, kuntotarkastus-info
Asunnon myyjän vastuu, tietoa by Kuntotarkastus.info

Asunnon myyjän vastuu

Asunnon myyjän vastuu on painava. Omakotitalon myyjälle on laissa asetettu laaja tiedonantovelvollisuus itse rakennuksesta, tontista ja myös alueesta, jolla kiinteistö sijaitsee. Asunto-osakkeen myynnissä tulee antaa myös vastaavat tiedot kohdentuen itse huoneistoon/osakkeeseen. Lue ja lataa tästä Osta omakotitalo -myyjän ja ostajan opas talokaupoille.

Asunnon myyjän vastuu ja pienet taloyhtiöt

Pienissä taloyhtiöissä myyjän velvollisuudet voivat lähentyä omakotitalon myyntitilannetta. Kaikissa pienyhtiöissä ei ole ammatti-isännöitsijää, jolta voisi kaupassa saada tietoa tontista, alueesta tai muista huoneiston ulkopuolisista seikoista. Tilanne voi olla velvollisuuksien suhteen hankala. Kiinteistönvälittäjältä kannattaa kysyä aiheesta tällöin tarkasti.

Myyjän vastuu tietojen antamisesta ostajalle ei kuitenkaan poistu kiinteistönvälittäjän palkkaamisella tai kuntotarkastuksen tekemisellä. Välittäjä ja kuntotarkastaja vastaavat vain siitä, että he tekevät työnsä ammattitaitoisesti.

Ostajaa kiinnostaa kunto

Ostaja on aina kiinnostunut siitä, missä kunnossa kohde on. Kunto määrittää myös hintapyyntöä. Ostaja arvioi, onko hintapyyntö oikea.

Myyjän on kerrottava ostajalle talon iästä, vioista ja korjauksista. Myyjä ei voi salata tai jättää kertomatta esimerkiksi vesivahinkoa.  Myös korjatut mahdolliset vauriot on syytä esittää. Toisaalta ostajan pitää myös ymmärtää ikääntyneen talon korjaus- ja huoltotarpeet.  Joka tapauksessa myyjän on kerrottava kaikki tiedossaan olevat kauppaan vaikutukselliset asiat.

Asunnon myyjän vastuu ja kuntotarkastusraportti

Ammattimaisesti tehty kuntotarkastusraportti kuitenkin turvaa myyjän tiedoksiantovelvollisuutta. Myyjä on tällöin osoittanut halukkuutensa kertoa tiedossaan olevat ja tuntemattomatkin vaikutukselliset seikat laajasti, kuntotarkastuksen avulla.

Kuntotarkastuksen alussa tehtävässä haastattelussa on jo tärkeää kertoa kaikki tiedossaan olevat seikat kohteesta ja näin varmistaa sekä tarkastuksen että kauppojen laatu.

Lue lisää aiheesta: