Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä KH 90-00394 suoritusohjeen mukaan laadittuna tuo turvaa asuntokauppaan. Suoritusohjeessa on määritelty missä laajuudessa tarkastus tehdään, millaisilla mittavälineillä ja mitkä ovat eri osapuolten vastuut. Suoritusohjeen mukaan tehty kuntotarkastus ohjaa tarkastajan työskentelyä kohteessa ja vähentää epäselvyyttä siitä, mitä kohteessa tulee tehdä ja missä laajuudessa.

Riikka Lintukangas

Kuntotarkastus on puolueeton

Kuntotarkastus asuntokauppaan ei ole moitelista kohteen kunnosta, tai ostajan vaatimus myyjälle. Jokainen kohde on yksilöllinen, omine ominaisuuksineen, käyttö- ja huoltohistorioineen. Kuntotarkastuksen tavoitteena on tuoda teknisiä asioita esille osapuolille, jotta tarkastettavan kohteen tekninen kunto tulee esille, osataan varautua korjaustarpeisiin tai kiinnittää huomiota teknisen käyttöiän täyttyneisiin teknisiin järjestelmiin tai rakenneosiin.

Riskirakenteisiin kiinnitetään huomiota

Riskirakenteiden olemassa oloon ja niiden kuntoon kiinnitetään erityistä huomiota tarkastuksilla. Suoritusohjeen mukaan lisätutkimustarve tulee tuoda selkeästi esille raportissa. Riskirakenteista tulee kirjata raporttiin;

  • minkälainen riski rakenteeseen liittyy
  • riskin arviointi rakenteisiin, laitteisiin, terveydellisyyteen ja turvallisuuteen liittyy
  • riskiä lisäävät ja vähentävät seikat
  • voidaanko riskin toteutumista arvioida kuntotarkastusmenetelmin
  • voidaanko riskin havaita toteutuneen kohteessa ja onko arvio luotettava
  • suositeltavat tutkimusmenetelmät ja niiden laajuus, katso kuntotutkimus

HomeTalkoot sivulla on paljon puolueetonta tietoa riskirakenteista.

Kuntotarkastusraportti

Kuntotarkastus asuntokauppaan laaditun raportin tulee olla mahdollisimman yksiselitteinen. Raportin tulee olla ymmärrettävissä sellaisen henkilön, jolla ei ole rakennustekniikan erityisosaamista. Kuntotarkastus asuntokauppaan suoritusohjeessa määritellään tarkoin raportin sisältö. Suoritusohjeessa sanotaan, ettei olettamuksia ja epätarkkuuksia tule kirjata. Raportin sävyn tulee olla toteava. Tästä syystä raportissa ei kerrota asioita, jotka ovat hyvin kohteessa tai kehuta kohteen kuntoa tai huoltohistoriaa. Raportin kappaleet ja lauseet tulee olla lyhyitä raportin selkeyden ja luettavuuden vuoksi.

Asuntoa ostamassa tai myymässä, varmista että kohteeseen tehdään kuntotarkastus asuntokauppaan suoritusohjeen KH 90-00394 mukaisesti. Varmista tilausvaiheessa, että tarkastus tullaan suorittamaan KH 90-00394 mukaisesti. Tee kirjallinen sopimus tarkastusyrityksen kanssa jossa edelleen mainitaan kirjain yhdistelmä KH 90-00394. Raportin saatuasi, varmista, että kirjain yhdistelmä KH 90-00394 löytyy mainittuna myös raportista. Huomaa, että KH 90-00393 on Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä Tilaajan ohje. Ero on vain viimeisessä numerossa.

Katso tarkasti asiakirjat

Ole tarkkana asuntokaupoilla, kysy, konsultoi, varmista ja tarkista. Koskaan ei voi olla liian tarkka, kun kyseessä on merkittävä taloudellinen investointi. Laatu – Ammattitaito – Turva.

Suoritusohjeen mukaisen KH 90-00394 tarkastuksen voit varata tästä.

Kuntotarkastus asuntokauppaan