kuntotarkastajat nostakaa kissa pöydälle

Kuntotarkastajat – nostakaa kissa pöydälle

Kuntotarkastajat ovat vastuussa siitä, että he tekevät työnsä huolellisesti ja ammattitaitoisesti sekä noudattavat suoritusohjetta KH 90-00394.

Viime aikoina työpöydälleni on tullut tapauksia, joissa ostettavan kohteen kunto ei ole vastannut sitä mitä on kaupantekohetkellä voinut olettaa. Yhteydenottoja on tullut niin myyjiltä kuin ostajilta. Mikä näitä kaikkia tapauksia yhdistää? – Yhdistävänä tekijänä on ollut ennen kaupantekoa huolimattomasti ja ammattitaidottomasti tehty kuntotarkastus tai muu vastaavaa asiantuntijalausunto, jossa ei ole nostettu ns. kissa pöydälle.

Kuntotarkastajat olkaa puolueettomia ja rohkeita

En yhtään ihmettele, miksi kuntotarkastus tai kuntotarkastajat joutuvat negatiivisen arvostelun kohteeksi keskusteluissa. Usealta tarkastajalta puuttuu rohkeus nostaa hankalia asioita keskustaluun. Mutta miksi ihmeessä? Mitä pelätään? Onko suomalainen perisynti, ettei vaikeista asioista haluta puhua?  Onko mielessä termi ”kaupankaataja”. Vai eikö ammattitaito riitä selittämään vaurioitumisen mekanismia niin, että asiaan perehtymätönkin ymmärtäisi mistä puhutaan, kun keskustellaan kapillaarisesta kosteudesta, konvektiosta, diffuusiosta jne.

Kuntotarkastajat ovat asuntokaupoilla rakennuksen kunnon puolueettomia edustajia ja kertovat tarkoin kaikkien havaintojen merkityksestä niitä kuitenkaan liioittelematta. Tulee olla myös rohkea ja ottaa esille sekä keskustella mm. myyjälle yllätyksellisistä ja kaupanteon suhteen merkityksellisistä vaurioista.

Remonttien laajuus ja merkitys esille

Vanha talo ole koskaan uusi pakasta vedetty rakennus, vaan siinä on aina korjaustarpeita. Tulee ymmärtää, että vuosikymmeniä aikaisemmin rakennettu rakennus ei vastaa tämän päivän rakentamisen ohjeistuksia ja määräyksiä. Mahdollinen tehty pintaremontti ei vastaa rakenteen korjausta. Uusi tapetti tai laminaatti ei muuta rakennetta pintaremontin ajankohdan mukaiseen laatutasoon.

Kaupanteon yhteydessä tulee käydä keskustelu, jossa kuntotarkastaja täsmentää, missä laajuudessa mahdollista remonttia on tehty, jotta väärinkäsityksiä ei synny.

Joillekin lauteiden uusiminen voi vastata saunan remonttia. Toisille saunan remontti tarkoittaa koko tilan uusimista vedeneristeineen. Kauppatilanteessa tulee välttää epäselviä termejä, kuten ”kattavasti remontoitu”, ”peruskorjattu”, ”hyväkuntoinen”, ”laadukkaasti tehty”. Mikään näistä edellä mainituista ei kerro tilan kunnostuksen laajuudesta ja näillä termeillä voidaan saada luotua virheellisiä mielikuvia.

Riskirakenteet ja jatkotutkimukset keskusteluun

Pettymyksiä tulee, niitä ei voida välttää. Tärkeintä on, että kaupan osapuolet ymmärtävät sen mitä ollaan myymässä ja mitä ollaan ostamassa. Kuntotarkastajalla on tässä kohden merkittävä rooli. Ketään ei palvele se, että riskirakenteiden olemassaolo ja niiden jatkotutkimustarpeet jätetään nostamatta keskusteluun. Jatkotutkimustarve on myös perusteltava riittävällä tasolla ja kerrottava sen varhaisen ajoituksen merkityksestä. Ennen kauppoja tekemättä jätetyt jatkotutkimukset ovat suuressa osassa asuntokauppariitoja. Teettämällä jatkotutkimukset ennen kauppoja vältettäisiin lukuisat turhat riidat.

Kuntotarkastajilla on vastuunsa tehdä työnsä huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Tätä vastuuta tulisi jokaisen kuntotarkastajan arvostaa. Tilaaja luottaa kuntotarkastajan arvioon elämänsä suurimmassa taloudellisessa päätöksessä. Tätä tulee kunnioittaa, ja jokaiseen tarkastukseen tulee suhtautua samalla vakavuudella, oli kyseessä kesämökki tai kartano.