Kuntotarkastaja, Lintukangas

Kuntotarkastaja on asuntokaupan puolueeton asiantuntija

Myyjällä ja ostajalla on asuntokaupassa omat intressinsä, välittäjällä samoin. Kuntotarkastaja on taas kohteen/kiinteistön kunnon itsenäinen ja puolueeton havainnoija. Voisi sanoa, että hän edustaa sinun kotiasi sen elinkaaren ja hyvinvoinnin hyväksi. Hyvin rakennettu, hoidettu ja kunnostettu rakennus elää vuosisatoja. Se toimii useiden henkilöiden kotina.

Kiinteistön osto on aina iso päätös. Päätöksen vaikuttaa monet tekijät ja lopullinen päätös on usein täysin tunnepohjainen. Vaikka asiaa miettisi järkisyillä ja perustellen, on viimeinen ratkaiseva tekijä usein tunne siitä, että on löytänyt vihdoin kodin. Toiselle tunne on voimakkaampi tekijä kuin toiselle. Olemme erilaisia.

Kun asunnon etsintää on takana jo useampi kuukausi ja olet mahdollisesti hävinnyt tarjouskilpailun useistakin kohteista, voi seuraavan kohteen kohdalla tunne olla liian voimakas. On hankala ajatella kohdetta ja oikeaa tarjoussummaa järkevästi. Viimeistään tällöin on hyvä pyytää paikalle asiantuntija, asuntokaupan kuntotarkastaja. Kuntotarkastaja kertoo puolueettomasti rakennuksen kunnon. Kokenut kuntotarkastaja osaa kertoa asiat ymmärrettävästi ja oikeassa mittakaavassa.

Kuntotarkastus kertoo kohteen kunnon ja arvon

Kuntotarkastus kertoo puolueettomasti kohteen kunnon kaupanteon hetkellä. Kuntotarkastusraportissa mainitaan pääpiirteittäin tulevien vuosien isoimmat huoltoa kaipaavat toimenpiteet. Nämä on hyvä ottaa huomioon ostopäätöstä tehtäessä. Pienikin laiminlyönti rakennuksen ylläpidossa voi johtaa tulevaisuudessa isompiin korjaustoimenpiteisiin. Juuri asuntokaupan tehneellä on harvemmin varattuna puskurirahastoa korjauksiin. Siksi onkin tärkeää lukea raportti tarkoin ja miettiä kohteen hintaa sekä tulevien korjausten tai rakenteiden uusimisen kustannuksia sekä niiden ajankohtaa.

Myyjän vai ostajan vastuu?

Kiinteistökaupassa myyjällä on piilevien virheiden osalta viiden vuoden vastuu. Mikäli vahinko on sattunut ostajan kunnossapitovastuun laiminlyönnistä ei myyjä ole velvollinen korjaamaan. Kuka on vastuussa, mistä on vastuussa, olisiko ostajan pitänyt havaita virheet, olisiko myyjän pitänyt huomata vahinko, olisiko myyjän pitänyt kertoa. Näihin kaikkiin kysymyksiin vastaus on helpointa löytää, kun kohde on ennen asunnon luovutusta kattavasti dokumentoitu kuntotarkastusraportissa. Hyvä raportti sisältää aina myös yksityiskohtaiset valokuvat. Kun aikaa on kulunut, kattava raportti auttaa palaamaan hetkeen, jolloin asunto on luovutettu. Raportti kertoo kohteen kunnon myynti-/ostohetkellä.

Rivitalohuoneiston kuntotarkastus

Kuntotarkastus ei ole vain kiinteistökaupassa hyvä työkalu ostajalle ja myyjälle. Myös rivitalohuoneistoihin on syytä kaupan yhteydessä tehdä kuntotarkastus ja liittää kuntotarkastusraportti kauppakirjan liitteeksi. Vaikka taloyhtiö vastaakin rivitaloyhtiöissä rakenteista, niiden kunnosta ja ylläpidosta, ovat maksumiehinä osakkaat yhdessä vaikka vika, vaurio tai puute löytyisikin naapurihuoneistosta. Asuntokaupan yhteydessä tehty kuntotarkastus asuinhuoneistoon on useasti hyödyksi koko taloyhtiölle. Samanlaiset rakenneratkaisut ja toteutustavat toistuva pääsääntöisesti koko rakennuksessa. Jos kuntotarkastuksessa havaitaan huomautettavaa, on taloyhtiön syytä tarkastaa myös muiden asuntojen osalta samat rakenneosat ja varautu ajoissa mahdolliseen korjaustarpeeseen.

Milloin kuntotutkimus?

Kuntotarkastuksessa tarkastellaan koko rakennus rakennusosittain sekä arvioidaan mahdollisia riskejä. Joinakin vuosikymmeninä on suosittu rakenteita, jotka on myöhemmin havaittu riskialtiiksi rakenteiksi. Tällainen rakenne on esimerkiksi valesokkelirakenne. Kuntotarkastuksella yleisesti suositellaan rakenteen avaamista kuntotutkimuksena rakenteelle. Kuntotutkimus tehdään valesokkeliin silmämääräisesti arvioiden riskialtteimpaan paikkaan. Tällainen on yleensä kohta, jossa ulkopuolinen kosteusrasitus on suurin. Ulkokulma, johon syöksytorvi laskee vedet ja maanpinnan ja sokkelin yläreunan väli on matala. Myös muita syitä voi olla avata muustakin kohtaa rakenne mm. haju jossakin huonetilassa tai selkeä kosteuden aiheuttama jälki. Kuntotutkimuksessa rakenteeseen tehdään riittävän suuri aukko, jotta rakenne voidaan kattavasti tutkia. Yleisimmin alaohjauspuusta otetaan pala ja tarkastellaan alaohjauspuun alapinta. Pelkkä rasiaporareikä ei ole riittävä saadakseen luotettavaa kuvaa rakenteen todellisesta kunnosta. Lue lisää riskirakenteista sivustollamme tai esimerkiksi sivustolta www.hometalkoot.fi.

Kokenut kuntotarkastaja tuo varmuutta tarkastukseen

Jussi Lintukankaalla on takana yli 6500 asuntokaupan kuntotarkastusta noin 20 vuoden ajalta. Tarkastuksiin mahtuu rakennuksia eri vuosi kymmeniltä, pääsääntöisesti yksityiskoteja, mutta myös julkisessa käytössä olleita rakennuksia. Vuosien aikana kokemusta on karttunut laajasti eri rakennusten riskipaikoista. Asiakkailta on paljon saatu kiitosta siitä, että Jussilla on ymmärrystä etenkin vanhoja rakennuksia kohtaan. Vaikka vanhoihin rakennuksiin tarkastus tehdään vertaamalla niitä rakentamisen nykymääräyksiin, osaa Jussi suhteuttaa asiat oikeaan mittakaavaan. Jussi Lintukankaalla on ammattitaitoa kertoa asiat ymmärrettävästi, liioittelematta, mutta kuitenkaan vähättelemättä havaintoja ja mahdollisia riskin paikkoja. Vanha rakennus on tehty aikansa määräysten mukaan.

Kaikki Lintukankaan kuntotarkastajat ovat koulutettuja ja kokeneita. Tutustu kaikkiin kuntotarjastajiimme ja heidän osaamiseensa.

Kuntotarkastaja – havainnoinnin asiantuntija

Kuntotarkastaja Lintukankaan tarkastajilla on myös vuosien kokemus rakennustyömailta niin valvoen kuin itse tehden. Useammalla tarkastajallamme on myös talonrakentamisen koulutus. Ja vanhat talot ovat meille tuttuja sekä kuntotarkastuksien että omien talojen remonttien kautta. Kattavan osaamisen ja käytännön kokemuksemme vuoksi havaitsemme erilaiset riskit erilaisissa rakennuksissa helposti. Pienikin virhe asennuksessa on voinut johtaa vaurioihin; yläpohjan lämmöneristyksen puutteet ovat yleinen asennusvirhe. Mikäli höyrynsulku ei ole riittävän kattavasti lämmöneristetty, voi se johtaa kondenssikosteuden muodostumiseen yläpohjatilassa yms.

Kuntotarkastuksella on tärkeää päästä ullakkotilaan tarkastamaan tilan tuuleentuminen ja lämmöneristeen asennus. Yläpohjan riittävä lämmöneriste vahvuus alentaa myös lämmityskustannuksia. Milloin viimeksi kiinteistön omistajana kävit ullakkotilassa tarkastamassa yläpohjan kunnon? Voisin arvata, ettet koskaan. Viimeksi siellä kävi mahdollisesti kuntotarkastaja, kun ostit asunnon. Olisiko aika käydä ullakolla uudestaan? Suosittelemme ullakkotilassa havainnointia vähintään kerran vuodessa, mielellään kahdesti vuodessa. Meillä kuntotarkastukseen kuuluu aina ullakkotilan tarkastaminen, mikäli tilaan vain on turvallinen pääsy.

 

Artikkelin kirjoittaja:

Riikka Lintukangas, LKV, LVV, KiAT
Energiatodistuksen laatijan pätevyys
Julkinen kaupanvahvistaja
Asiantuntijalausunnot

 

Oletko myymässä tai ostamassa kiinteistöä tai rivitalohuoneistoa Uudellamaalla? Valitessasi elämäsi suurimpaan investointiin asiantuntijaa varmista, että tarkastajalla on kokemusta nimenomaan pientaloista. Vuosien kokemus tuo varmuutta, ja laadukkaasti tehty asuntokaupan kuntotarkastus luo turvaa asuntokauppaan. Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen!