Kesämökki myydään, muista kuntotarkastus

Kesämökki myydään – kuntotarkastus tehty?

”Kesämökki myydään”  -hakusanat ovat kesällä verkon käytetyimpiä hakusanoja. Korona-pandemian aikana mökkikauppa kävi kuumana ja sopivia kohteita etsittiin kiivaasti. Tällä hetkellä (7/2022) kysyntää on enemmän kuin tarjontaa.

Moni ei aina niinkään kiinnitä päähuomiota itse rakennuksen kuntoon, sillä se on monesti toisarvoinen. Kesämökin osalta voidaan sietää rakennuksen puutteet ja joskus halutaankin hieman puuhaa mökkipäiviin tai tehdä mökistä ”oman näköinen”. Erilaisia tarpeita on toki joka lähtöön.

Vapaa-ajan asunto on pitkäaikainen sijoitus. Asiaa on siksi hyvä tarkastella myös rakennuksen kunnon kannalta. Vaikka rakennukseen ei esimerkiksi tulisi juoksevaa vettä tai rakennusta ei käytettäisi talvella, on syytä kuitenkin pyytää asiantuntijaa tarkastamaan rakennus; Asumisterveys on myös mökillä tärkeä seikka.

Jos mökki aiotaan remontoida, palvelee tarkastus suunnitelmaasi erityisen hyvin. Kunto ja sen yksityiskohdat vaikuttavat aina remontin budjettiin ja sen organisointiin / järjestykseen – mistä kannattaa aloittaa, mikä on tärkeintä?

Asuntokaupan kuntotarkastus ja kevennetty kuntotarkastus

Asuntokaupan kuntotarkastus on hyvä työkalu, jolla ostaja voi ennen kauppaa täyttää oman selonottovelvollisuutensa, ja myyjä vastaavasti suorittaa oman tiedonantovelvollisuutensa.

Mikäli kohteen/kesämökin arvo ei ole merkittävä, voidaan käyttää kevennettyä kuntotarkastusta. Tässä tarkastustavassa työ tehdään tuntiveloitteisesti asiantuntijalausuntona, hinta alk. 500 €. Useimmiten hinta liikkuu tällaisissa kohteissa noin 750–1000 €/tarkastus.

Kesämökin kuntotarkastus – mitä se sisältää?

Kun tehdään kesämökin kuntotarkastus, tutustutaan

  • asiakirjoihin, mm. onko rakennuslupa ja suoritetut tarkastukset tehty rakentamisaikana. Mikäli asiakirjoja ei ole saatavilla, kirjataan se raporttiin. Näin molemmat osapuolet ovat tietoisia yksiselitteisesti, millä asiakirjoilla kohde on luovutettu.

ja tarkastetaan

  • rakennus ulkopuolelta: vesikatto, ikkunat, ovet, julkisivut sekä sokkeli
  • sade- ja sulamisvesien ohjaus ja mahdollinen muu kosteuden siirtyminen ulkopuolelta rakenteisiin, onko tämä estetty tai riskinä rakennuksen tulevalle käytölle
  • mahdollisuuksien mukaan terassien, katoksien ja vastaavien rakenteet
  • yläpohjatila (mikäli on pääsy / näköyhteys) sekä mikäli on ryömintätila, tarkastetaan tämänkin kunto
  • sisätiloissa erityisesti ilmanvaihto sekä vesipisteelliset tilat

Lisäksi hyvä kesämökin kuntotarkastus sisältää

tarkastajan ammattitaidon ja kokemuksen avulla havaitsemat muut huomiot, joihin mökin omistajan tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi huollon ja kunnossapidon yhteydessä.

Oli kyseessä kokonaisvaltainen asuntokaupan kuntotarkastus tai kevennetty tarkastus, laaditaan aina kirjallinen raportti tarkastushetken kunnosta. Yleensä myös pankit vaativat lainan vakuudeksi puolueettoman asiantuntijan kirjallisen selvityksen kohteen kunnosta. Kuntotarkastusraportti on aina hyvä liittää kauppakirjan oheen luovutushetken kunnon selvitykseksi/dokumentoimiseksi.

Tässäkin yhteydessä vastaan voi tulla se, että kuntotarkastaja ehdottaa jonkin rakenteen avausta, jotta piilossa olevien rakenteiden kunto varmistetaan. Tällaisia jatkotutkimuskehotusta tulisi aina noudattaa, jotta pahemmilta yllätyksiltä kunnon suhteen vältyttäisiin. Tarkastajan tulee aina perustella, miksi hän ehdottaa lisätutkimusta. Tekemättä jätetyt lisätutkimukset aiheuttavat meillä suurimman osan asuntokaupan riidoista. Pienellä vaivalla voitaisiin välttyä piilevien virheiden aiheuttamilta harmeilta myös mökkikaupoilla.

Hyviä mökkikauppoja!

Laatu | Ammattitaito | Turva