hometalo

Hometalo

Hometalo, ammattikielellä mikrobivaurioitunut talo. Mikrobeihin kuuluvat homeet, hiivat, sienet ja bakteerit. Kosteusvaurioon viittaavat mikrobit, joiden esiintyvyys rakennusmateriaalinäytteessä viittaa rakenteen vaurioitumiseen, on määritelty Asumisterveysasetuksessa.

Tutustu/lataa: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV, Asumisterveysasetus §20, Ohje 8/2016 pdf (n. 400kt)

Uskaltaako hometaloa ostaa?

Mitä jos rakennuksessa on korjausta vaativa mikrobivaurio? – On tärkeää selvittää vaurioitumisen syy ja laajuus. (Lue esimerkiksi artikkelimme: Rakenneavaus tutuksi ja Rakenneavaus on asuntokaupan kipupiste). Jotta korjaustyö voidaan määritellä laajuudelta ja kustannuksilta, tulee pohjana olla riittävän kattava kuntotutkimus, jossa selviää korjattavan alueen laajuus ja myös syy vaurioitumiseen. Pelkkä vaurion korjaaminen ei ole riittävä korjauksen laajuus vaan myös syy tulee poista, jotta rakenne ei pääse uudellen vaurioitumaan. Kunnon selvitykseen on mahdollista saada Ara:lta avustuksia www.ara.fi. Lue myös artikkelimme Asunnon kauppakirja.

Pelkkä vaurion korjaaminen ei ole riittävä korjauksen laajuus, vaan myös syy tulee poista, jotta rakenne ei pääse uudelleen vaurioitumaan.
hometalo ja ikkuna korjaukseen

Hometalo voidaan korjata

Mikäli rakenne on vaurioitunut ulkopuolisesta kosteudesta, tulee kunnostustyö ulottaa ulkopuolisen kosteuden hallinnan parantamiseen ja vaurioituneen rakenteen korjaamiseen. Mikrobivaurioitunut rakenne voidaan korjata, mutta korjaustyö tulee tehdä huolellisesti ja noudattaa tarkoin ohjeistuksia sekä erillistä korjaustyösuunnitelmaa.

Purkuvaiheessa tulee huolehtia, ettei hometalon vaurioituneet rakenteet levitä mikrobeja ns. puhtaisiin tiloihin. Korjaaminen tulee aina tehdä alan ammattilaisten toimesta ja dokumentoida kattavasti vaihe vaiheelta. Yleensä on syytä palkata ulkopuolinen, riippumaton ammattilainen, valvomaan ja dokumentoimaan korjaustyötä.

Korjaustyön jälkeen on syytä tehdä erilaisia laadunvarmistustoimenpiteitä, joilla voidaan todentaa korjaustyön onnistuneen niin, että sisäilma on puhdas ja rakenteet tiiviitä. Näitä ovat esim. sisäilmasta otettavat ilmanäytteet, savukoestus, tiiveysmittaus.

Uskaltaako hometaloa ostaa?

Kun harkitset hometalon ostamista, on tärkeintä kartoittaa oma riskinsietokyky. Mikrobivaurioituneen rakenteen korjauskustannuksia on lähes mahdotonta arvioida tarkalleen ennakkoon vaan tulee varautua remontin aikana muuttuviin kustannuksiin, joita tulee eteen rakenteita purettaessa.

Myös mahdolliset tason parannukset alkuperäiseen tasoon nähden nostavat kustannuksia. Kustannusarviota varten on hyvä pyytää tarjous tiedossa olevista töistä kolmelta eri urakoitsijoilta. Tarjousten keskiarvojen summa on lähellä totuutta. Lisää kustannuksiin +20–30 % ennalta arvaamattomia kuluja. Näin pääset mahdollisimman lähelle realistista arviota kustannuksista. Mutta – edelleen on syytä varautua myös yllättäviin lisäkuluihin.

Remontoinnin resurssit ja aikataulu

Vaikka remontin teettäisi kokonaan ulkopuolisella on harkittava myös oman ajan käyttöä. Remontin aikana tulee olla aikaa sopimusneuvotteluihin, tarkastuksiin, viranomaisneuvotteluihin, selvittelytöihin, sekä päätöksen tekoon eri ratkaisujen osalta. Onko aikaa hallinnoida remonttia? Entä jos remontin aikataulu ei pidä, millaisia tilapäisratkaisuja tulee tehdä, kasvattavatko remontin viivästyminen kustannuksia? Onko aikataulupaineita?

 

Hometalon uhat ja mahdollisuudet

Ennen ostoa on syytä selvittää uhat ja mahdollisuudet. Onko kohde sijainniltaan ja tiloiltaan niin haluttava, että remontti on kannattava ja mahdollistaa paremman asumisviihtyvyyden. Vai onko riskinä budjetin ja ajankäytön rajallisuus, jolloin riski kasvaa liian suureksi. Tärkeää on olla realistinen arvioitaessa mahdollisuuksia ja uhkia.

Miten Lintukankaat, Riikka ja Jussi? –  KYLLÄ ostimme hometalon eli mikrobivaurioituneen talon kodiksemme. Alan ammattilaisina osasimme puntaroida uhat sekä mahdollisuudet sekä ryhtyä kunnostamaan mikrobivaurioitunutta kaavassa suojeltua taloa.

Rakennus on valmistunut alun perin kesähuvilaksi 1850-luvulla. Viimeisin peruskorjaus on tehty arviolta 60–70-luvulla, ja pienempiä korjauksia on tehty 1990-luvulla. Kohde on ollut vuosia huoltamattomana; Julkisivuverhous on osin lahonnut, vauriot ulottuvat runkorakenteisiin, ikkunoiden liittymät ja karmit ovat vaurioituneet ja sisätiloissa on paljon kosteuden aiheuttamia jälkiä, jotka ovat selkeästi ulkopuolen kosteudesta aiheutuneita.

Miten ryhdymme projektiin?

Tulemme ensin kartoittamaan vaurioiden laajuuden kuntotutkimuksilla rakenteita avaamalla. Aistinvaraisesti terveiden rakenteiden kunto selvitetään materiaalinäytteiden perusteella laboratoriossa. Rakennus on noin 280 m², joten kuntotutkimuksiin olemme varanneet ilman oman työnosuutta 10.000 €.

Laaja ja riittävän tarkka kuntotutkimus auttaa tekemään tarkat suunnitelmat ennen töiden aloittamista. Budjetti on helpompi laatia kokonaisuudelle, kun kohteen kunto on kattavasti tiedossa ennen töiden aloittamista. Lisäksi työjärjestys kunnostukselle on helpompi laatia, kun kohteen kunto on tiedossa laajasti. Suunnittelulla voimme rytmittää työvaiheet niin, että työ sujuu saumattomasti eri ammattilaisten kanssa yhteistyössä ja saamme kustannushyötyä, jonka panostimme laajaan kuntotutkimukseen.

Seuraa projektiamme blogista ja Facebook sivuilta Villa Lintukangas

LAATU |  AMMATTITAITO  |  TURVA