Energiatodistus asuntokauppa tilanteessa, Lintukangas
 

Vuoden 2009 alusta lähtien energiatodistus on ollut tarpeellinen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä sekä kaikille rakennuslupaa hakeville omakotitaloille ja asuinrakennuksille. Energiatodistuksen tavoitteena on paitsi eri rakennusten energiatehokkuuden vertailu myös tehdä rakennuksen hyvästä energiatehokkuudesta myyntiä tai vuokrausta edistävä tekijä. – Esimerkiksi Hollannissa energiatehokkaimmissa luokissa olevien asuntojen hinnat ovat noin 3,6 % korkeammat kuin muiden rakennusten.

Energiatodistuksen merkitys ja vaikutus myyntihintaan

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin ja rakennuksen energiatodistuksen päätavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen. Toimilla pyritään vähentämään energian ja luonnonvarojen kulutusta. Kun kulutus laskee, kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja hillitsemme ilmastonmuutosta.

Alussa todistus ei ollut pakollinen, mutta nykyään se on lakisääteinen. Siltikään energiatodistusta ei ole näkynyt kaikissa myynti-ilmoituksissa. – Todistuksen merkitys kasvaa, kun se on saatavilla rakennuksissa ja mm. asuntonäytöillä. Ympäristöministeriö julkisti vuonna 2011 tutkimuksen todistusten näkyvyydestä. Sen mukaan vuonna 2009 energiatodistus oli näkyvillä 61 %:ssa kohteista, kun taas 2011 luku oli 79 %. Tämä kertoo, että energiatodistuksen merkitys on kasvussa. Vain 10 %:ssa kohteista todistusta ei ollut lainkaan.

Suomessa energiatodistuksen vaikutusta asuntojen myyntihintoihin on tutkittu toteutuneiden kauppahintojen perusteella (asuntojen.hintatiedot.fi-palvelu). Tutkimukseen oli saatu mukaan vain rajallinen määrä muuttujia, joiden vaikutusta tarkasteltiin. Kyseisen tutkimuksen lopputuloksena saatiin, että energialuokat A, B ja C vaikuttavat asuntojen myyntihintaan nostavasti verrattuna alimpaan energialuokkaan G. Hinnan nousu oli tutkimuksessa esitetty lähinnä muutamina satoina euroina ollen energialuokassa B esimerkiksi n. + 700 €. (Lähde: Energiatodistuksen vaikutus asunto-osakkeen markkina-arvoon, Tiina Pennanen, 2015, Aalto-yliopisto, diplomityö).

Energiatodistus on laskennallinen ja sen saa nopeasti

Energiatodistuksen avulla on mahdollista vertailla rakennusten energiatehokkuutta osto- ja vuokraustilanteissa. Laskennallinen energiatodistus perustuu ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin. Asukkaiden energiankulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan.

Energiatehokkuusluokan avulla kuvataan rakennuksen kokonaisenergian kulutusta asteikolla A–G. Energialuokkaa voi parantaa esimerkiksi lämmöneristystä lisäämällä, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

Suositukset kehitys- ja parannuskohteista

Todistuksen tekijän tulee kirjata mahdolliset suositukset energiatehokkuuden kehitys- tai parannuskohdista. Todistuksessa annettavien suositusten tarkoituksena on kertoa rakennuksen omistajalle ja mahdolliselle ostajalle tai vuokraajalle niistä toimenpiteistä, joilla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa

Energiatodistus on kustannustehokkainta hankkia yhtä aikaa kuntotarkastuksen kanssa. Kuntotarkastuksen yhteydessä koko rakennus tarkastetaan tarkoin, joten samalla laskennalliseen energiatodistukseen merkityt kiinteistön kehityskohdat tulevat tarkempaan tarkasteluun. Myös ns. ostajan kierroksella on tehdyistä ehdotuksista mahdollista keskustella tarkastajan kanssa.

Energialuokitus auttaa omakotirakentajaa rakentamaan vaatimusten minimitasoa energiatehokkaamman rakennuksen, jolloin asukkaan energiakustannukset muodostuvat pienemmiksi.

Energiatodistus asuntokauppaan ja vuokraukseen

Ekologisuus ja vastuulliset valinnat koskevat myös asumista ja rakentamista. Energiatodistusdirektiivi on luotu vähentämään rakennusten aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Rakennuksen omistaja on tavallisimmin vastuussa sekä todistuksen hankinnasta että muista energiatodistukseen liittyvistä velvollisuuksista.

  • Energiatodistus täytyy esittää aina myynti- ja vuokraustilanteessa.
  • Energiatodistuksen hankinta on myyjän / vuokranantajan tehtävä.
  • Rakennuksen energiatodistuksen energialuokka täytyy merkitä myynti- ja vuokrausilmoituksiin sekä esitteisiin.
  • Energiatodistus tulee olla nähtävillä kohteen esittelytilaisuuksissa.
  • Energiatodistus on annettava alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle / vuokralaiselle.

(Listan lähde: kvkl.fi)