Energia-avustus Ara

Energia-avustus ja kotitalousvähennys korjaushankkeisiin

Energia-avustus omakotitalojen tai taloyhtiön korjaushankkeisiin tulee haettavaksi helmikuusta 2020 alkaen. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että korjaushanke parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään.

Energia-avustuksen hakemista kannattaa harkita taloyhtiöissä, joissa juuri ollaan suunnittelemassa peruskorjauksia. Tällöin suunnitelmissa voidaan ottaa myös energiatehokkuus hyvin huomioon.

Energiatehokkuuden paraneminen osoitetaan energiatodistuksella.

 

Kotitalousvähennys

Verottajan ohjeistuksen mukaan energia-avustuksen saanut kotitalous ei voi saada myös kotitalousvähennystä samaan hankkeeseen.

Pienempiin energiatehokkuusremontteihin voi hyödyntää kotitalousvähennystä työkustannusten osalta. Esimerkiksi energiatodistuksen laadintakulut ovat tällainen työkustannuksen erä. Lue lisää energia-avustuksen kotitalousvähennyksen mahdollisuuksista verohallinnon sivuilta.

Energia-avustusta voi saada korjaushankkeen suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen sekä toteuttamiskustannuksiin, jotka ovat muodostuneet 1.1.2020 lähtien.

 

Ketkä voivat hakea?

 

 • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
 • kerros- ja rivitaloyhtiöt
 • valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja
  asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt
  perusparannuskorkotukilainan yhteydessä

Energia-avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät:

 

 • energiatehokkuuden parantamiseen
 • energian käytön tehostamiseen
 • sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen
 • järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen
 • järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen

Esimerkkejä hankkeista:

 

 • öljylämmityksestä luopuminen
 • eristeiden lisääminen/vaihtaminen/parantaminen
 • ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen

Esimerkkejä hankkeista:

 

 • öljylämmityksestä luopuminen
 • eristeiden lisääminen/vaihtaminen/parantaminen
 • ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen

Katso lisää valtioneuvoston asetuksessa asuinrakennusten energia-avustuksista vuosille 2020 – 2022.

 

Energia-avustus pähkinänkuoressa

Avustukset myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

 

Avustusta haettaessa tulee aina esittää rakennusalan ammattilaisen allekirjoittama suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan. Parannus tulee tehdä vähintään avustuksen edellyttämään tasoon.

Avustus maksetaan, kun korjaustyö on tehty. Energiatehokkuuden parantuminen lasketaan vertaamalla korjaushankkeen jälkeistä energiatehokkuutta rakennuksen rakentamisajankohdan tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen ajankohdan mukaisen tasoon.

 

Energia-avustuksen määrä

ARA päättää hankekohtaisesti, mikä osa korjaustyön kustannuksista hyväksytään avustukseen. Kustannuksiin hyväksytään aina mukaan suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannukset.

 

 • Kohde, joka korjataan vähintään 20 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät, voi saada enimmillään 4000 euroa avustusta asuntoa kohden.
 • Avustusta voi saada jopa 6000 euroa asuntoa kohti, jos rakennus korjataan nollaenergiatasoon.
 • Avustusta myönnetään aina enintään puolet toteutuneista kustannuksista.

Lähteet: