Betonilaatan päälle puukoolattu lattiaaa
Betonilaatan päälle puukoolattu lattia rakenne

Betonilaatan päälle puukoolattu lattiarakenne

Betonilaatan päälle puukoolattu lattiarakenne on riskirakenne kun betonilaatan alla ei ole lämmöneristettä. Kosteus voi maaperästä siirtyä betonilaatan läpi lämmöneristekerrokseen ja vaurioittaa rakenteita. Rakenteen kuntoa ei voi luotettavasti arvioida pintakosteudentunnistimella, pinnoilta havainnoiden tai rasiaporareikä avauksella. Rakenteen kunnon selvittäminen edellyttää kuntotutkimusta.

Betonilaatan päälle puukoolattu lattiarakenne on luokiteltu asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjeessa KH 90-00394 riskirakenteeksi, jonka kunto tulee aina suositella tutkittavaksi kuntotutkimusmenetelmin. Kuntotutkimuksen yhteydessä voidaan tarvittaessa ottaa materiaalinäytteitä tarkemman kunnon selvittämiseksi edelleen tai ottaa laatan pinnasta mahdollisesta pikisivelystä haitta-aineanalyysi PAH-haitta-ainepitoisuuksien selvittämiseksi.

1940 – 1980 tyypillinen rakenneratkaisu

Rakennetta on käytetty yleisesti 1940 – 1980 luvun rakennuksissa. Ajankohdan rakennuksien piirustukset eivät aina ole ajantasaiset toteutkseen nähden, jolloin vain piirustuksia lukemalla, ei rakenteen toteutustapa selviä. Rakennetta on tullut vastaan myös 1990 – luvulla rakennetuissa rakennuksissa. Ammattilainen osaa arvioida rakenteen toteutustapaa ja mahdollisia lisäselvityksiä tarkemman kunnon selvittämiseksi.

Betonilaatan päälle puukoolattu lattiarakenne
Kuntotutkimus rakenteeseen

Rakenteen vaurioituminen

Rakenne vaurioituu yleisimmin ulkopuolisen kosteudenhallinnan puutteista;

  • Salaojien puuttuminen, toimimattomuus, virheellinen korkeusasema
  • Kattovesien virheellinen ohjautuminen tai huoltamattomuus
  • Maanpinnan kallistusten puutteet, veden lammikoituminen rakennuksen vierustalle
  • Hienojakoinen maa-aines rakennuksen vierustalla
  • Perustusten / sokkelin vedeneristyksen puutteellisuus tai tekninen käyttöikä ylittynyt

Vaurioituminen voi tapahtua myös korkeasta sisäilman kosteudesta johon liittyy riittämätön ilmanvaihto tilojen käyttöön nähden. Viileään betonin pintaan lämmöneristeen alapuolella tiivistyy kosteutta tai rajapintaan muodostuu korkea kosteus, mikä mahdollistaa mikrobikasvun muodostumisen.

Rakenteen tekninen käyttöikä on olosuhteista riippuen 30 … 50 vuotta. Rakenteen uusimiseen tulee vaurautua teknisen käyttöiän täyttyessä.

Lisää tietoa riskirakenteista