1970-luvulla rakentaminen

1970-luvulla rakentaminen oli innovatiivista ja kokeilevaa

1970-luvulla rakentaminen oli innovatiivista ja kokeilevaa. Ratkaisut pyrkivät tuottamaan sekä hyötyjä asumiseen että viestimään edistyksellisestä osaamisesta sekä modernista arkkitehtuurista. Myöhemmin usea tämän ajan suosikkirakenne on kuitenkin todettu ns. riskirakenteeksi. (Tutustu eri vuosikymmenien rakenteisiin esim. hometalkoot.fi-sivustolla).

 

Tasakatto ja matala perustus

70-luvun rakennus on helppo tunnistaa. Rakennettiin taloja, joiden perustukset olivat erittäin matalat. Oli käytännöllistä, että ulkoa sisälle pystyi astumaan esteettä. Ja tasakatot – nehän toivat rakennuksiin aivan poikkeuksellisen uutta ja modernia ilmettä!

Ajalle oli myös tyypillistä uusien rakennetyyppien käyttäminen. Niiden tarkoitus oli mm. edistää energiatehokkuutta. Markkinoille tuotettiin lisäksi täysin uudenlaisia rakennusmateriaaleja.

 

Riskirakenne on riski, ei vaurio

Monet tuon aikakauden rakenneratkaisuista ovat Asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjeen mukaan riskirakenteita, tunnetuin näistä lienee valesokkeli.

 

Riskirakenteet

 

Riskirakenne ei kuitenkaan tarkoita, etteikö rakenne olisi toiminut ajan saatossa, sille suotuisessa ympäristössä tai olosuhteissa. Jokainen rakennus ja kiinteistö on yksilöllinen myös oman korjaus- ja ylläpitohistoriansa vuoksi.

 

Mikrobikasvustoille suotuisat rakennus materiaalit

1970-luvulla rakenteissa käytettiin usein materiaaleja, jotka kostuessaan saattavat vaurioittaa muuten hyväksi todetun ja toimivan rakenteen. Sokkelin halkaisun lämmöneristeenä on tuolloin käytetty mm. mineraalivillaa, tojax-levyä, expandoitua korkkia. Kostuneena nämä materiaalit ovat suotuisia mikrobien kasvualustoja.

 

Rakentamisen murrosvaihe näkyy tämän päivän tarkastuksilla

Kaupunkirakentaminen tiivistyi 70-luvulla. Rakennuspaikat eivät aina sijainneet suotuisimmalla maaperällä. Tyypillistä oli, ettei rakennuksen kosteuden hallintaan kiinnitetty niin suurta huomiota kuin tänä päivänä – tai niin suurta huomiota kuin tällainen täysin muuttunut ja uudenlainen rakennuskulttuuri olisi vaatinut.

Rakentamisen aikana suunnitelmia saatettiin myös muuttaa, mutta rakennuspiirustuksia ei päivitetty vastaamaan lopullista toteutusta. Tämän aikakauden rakennusten tarkastamisen suurin haaste tänä päivänä onkin osata havaita toteutuneet rakenneratkaisut ja kartoittaa riskien paikat.

 

Remontointi kuntotarkastuksen lisähaasteena

Lisähaasteen kuntotarkastukseen tuo vuosien saatossa tehdyt mahdolliset remontit ja muutostyöt. Näistä ei läheskään aina löydy dokumentaatiota tai asianmukaisia suunnitelma-asiakirjoja. – Joskus hyvin tehty rakennus on voitu vaurioittaa väärin tehdyillä remonteilla esimerkiksi muuttamalla seinärakenteen kastepistettä, jolloin sisäilman kosteus alkaa tiivistyä rakenteeseen.

 

Mitä kuntotarkastaja ajattelee 1970-luvulla rakennetun talon hankkimisesta?

70-luvun talon vaurioitumisherkät rakenteet tulee kartoittaa ja niihin tulee tehdä kuntotutkimus. Näiden rakenteiden tutkiminen ennen kaupan tekoa on niin ostajan kuin myyjän etu. Rakenteen tai rakenneosan kuntotutkimus on maksullinen lisätutkimus, josta saatava tieto palvelee myös kaupan eri osapuolien vastuun kantoa ja näiden dokumentointia.

Tutustu

 

Kuntotutkimuksessa tehty rakenneavaus antaa tietoa rakenteen toimivuudesta pitkällä aikavälillä. Riittävän iso aukko rakenteeseen auttaa havaitsemaan aistinvaraisesti parhaiten rakenteen toimivuuden. Pelkästä rasiaporareiällä tehdystä aukosta ei saada kunnon aistinvaraista tutkimusta.

Kosteustunnistimella mitattuna rasiaporareiästä saadaan tarkastushetken arvo rakenteen kosteudesta. Riittävän isosta avauksesta taas voidaan arvioida aistinvaraisesti rakenteen toimivuus koko rakennuksen olemassaolon ajalta, varmistaa rakenteen toteutustapa sekä käytetyt materiaalit.

”Riskirakenne” ei ole turhaan keksitty nimike. Kiinteistökaupan kohdalla nimittäin useat riskit toteutuvat nimittäin juurikin silloin, kun kuntotarkastuksessa suositeltu riskirakenteen kuntotutkimus on syystä tai toisesta jätetty tekemättä.

Turvallisemman asuntokaupan puolesta

Laatu – ammattitaito – turva